Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли

Началник на кабинета

 
Piotr Serafin
 • стратегия, координация и управление на кабинета
 • Г-7/Г-20

Заместник-началник на кабинета

 
André Gillissen
 • стратегическа подкрепа на началника на кабинета
 • координация на заседанията на Европейския съвет

Старши съветник на председателя по въпросите на политиката и комуникацията

 
Paweł Graś
 • връзки с Европейския парламент, с националните парламенти и политическите партии

Екип по хоризонтални въпроси

 
Katarzyna Smyk

Съветник

 • хоризонтална координация
 • кореспонденция на председателя
 • управление на човешките ресурси
Paweł Karbownik

Старши

 • планиране на стратегическата програма
 • Г-7/Г-20

Външнополитически екип

 
Riina Kionka

Главен външнополитически съветник

 • управление на екипа по външна политика
 • координация на външните политики
 • програмиране на Европейския съвет в областта на външните работи
Carl Hartzell

Старши съветник

 • Русия
 • Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна
 • Централна Азия
 • Турция
 • европейски държави, които не са членки на ЕС
 • Източно партньорство — хоризонтални въпроси

Zuzana Michalcová Šutiaková

Съветник

 • Латинска Америка и Карибите
 • Западни Балкани
 • сигурност, управление на кризи и отбрана
 • разширяване
 • права на човека
 • ООН, ОССЕ, Съвет на Европа
Leila Brahimi

Съветник

 • Близък изток и Северна Африка
 • Суб-сахарска Африка
 • Европейска политика за съседство — хоризонтални въпроси
 • развитие
 • външни аспекти на борбата с тероризма и миграцията

Alina Butuliga

 Съветник

 • Азия и Тихоокеанският регион
 • търговия

Икономически екип

 
João Nogueira Martins

Главен икономически съветник

 • управление на икономическия екип
 • икономически и парични въпроси, включително Г-7 и Г-20
Alfredo Panarella

Старши съветник

 • конкурентоспособност, инвестиции и растеж
 • финансов сектор (в т.ч. банковия съюз)
 • вътрешен пазар
Christina Jordan

Съветник

 • икономически и паричен съюз
 • заетост и социални въпроси
 • данъчно облагане
Wouter Coussens

Старши

 • Европейски семестър и процедури за макроикономически надзор
 • макроикономически тенденции (в световен мащаб, в ЕС и в еврозоната)
 • външна политика: САЩ и Канада

Енергиен съюз

 
Łukasz Koliński

Специален съветник по въпросите на енергийния съюз

 • енергиен съюз
 • климат
 • многогодишна финансова рамка и годишен бюджет
Екип по печата и комуникацията

 

Preben Aamann

Говорител на председателя

 • координация на екипа по печата и комуникацията
Hugo Brady

Речописец на председателя

 • речи, статии
 • мозъчни тръстове
Beata Turska

Съветник

 • речи, статии
Личен кабинет

 

Łukasz Broniewski

Началник на личния кабинет — съветник

 • управление на посещенията, срещите на върха и пътуванията на председателя
 • отношения с предприемачи и социални партньори, с Комитета на регионите и с Европейския икономически и социален комитет
Stefan Smith

Личен асистент на председателя

 • програма и съдействие на председателя
 • лична кореспонденция на председателя

Emilia Surowska

Съветник

 • протокол
 • административно управление на срещите на върха, посещенията и пътуванията на председателя
 • служител за връзка по въпросите на протокола и сигурността
Tiina Kytola
 • кореспонденция на председателя
 • регистриране на входящата и изходящата поща
 • архивиране

Секретариат на кабинета

 
Renata Tobiasz

Личен асистент на началника на кабинета и на екипа по хоризонтални въпроси

Pilar Chaves

Личен асистент на заместник-началника на кабинета

Miriam Cunill Rafael

Асистент на главния външнополитически съветник

Helena Hadjiyanni

Асистент на външнополитическия екип

Iveta Hincova

Асистент на външнополитическия екип

Sabina Bengtsson

Асистент на главния икономически съветник и на специалния съветник по въпросите на енергийния съюз

Anita Gebruers

Асистент на икономическия екип
Cécile Monin

Асистент на екипа по печата и комуникацията

Andrés Mola Arizo

Асистент на екипа по печата и комуникацията

Louisa Pincott

(отпуск по майчинство)

Arja Pukkinen Административен асистент — човешки ресурси и обучение (COFO)