Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли

Корпоративни политики

Защита на класифицираната информация на ЕС

Решението на Съвета за правилата за сигурност предвижда няколко начина за защита на информацията.

Защита на личните данни

Информация относно защитата на личните данни в Съвета и ролята на длъжностното лице за защита на данните

Екологично управление

ГСС разполага с всеобхватна екологична програма за намаляване на неговото въздействие върху околната среда

Многоезичие

Съветът и Европейският съвет работят на 24-те официални езика на ЕС

Прозрачност и достъп до документи

Гражданите могат да гледат откритите заседания на Съвета и да отправят искания за достъп до документи

Визуална идентичност

Визуалната идентичност на „семейството на Съвета“ е изградена около едно общо лого

Визуалната идентичност на „семейството на Съвета“ — Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз, Еврогрупата, ГСС и срещите на върха на държавите от еврозоната — е изградена около едно общо лого.

То изобразява европейския флаг и сградата „Европа“, в която от 2016 г. ще се помещават Европейският съвет и Съветът. Като използва изображение на сграда за визуалната си идентичност, Съветът се присъединява към останалите основни институции на ЕС, чиито логà съдържат архитектурни елементи.

Подобно на самата сграда, логото символизира единството, приемствеността, многообразието, сърцето и светлината.

В своя оригинален вид логото може да бъде използвано от трети страни само с предварително разрешение.

За да поискате разрешение за използване на логото и да научите повече за графичните спецификации:

Изпратете имейл