Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли
Избрани моменти от срещата на Съвместния комитет на министрите ЕС — Канада, проведена в Брюксел на 4 декември 2017 г.

Основни резултати

Първата среща на Съвместния комитет на министрите ЕС — Канада се проведе в Брюксел на 4 декември 2017 г. Комитетът прие съвместно изявление:

„Ние сме партньори с напълно сходни възгледи и от подписването на последните споразумения насам нашите отношения се превърнаха в още по-тясно и по-силно партньорство. Ние сме ангажирани и подкрепяме преди всичко многостранното сътрудничество и основания на правила международен ред. В днешно време тяхното значение не може да се подценява. Ето защо нашето партньорство е силно и полезно не само за нашите граждани, то служи и на една определена идея за многостранното сътрудничество и за света.“

Федерика Могерини, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

„От канадска страна ние високо ценим партньорството си с Европейския съюз и днес повече от всякога оценяваме това, което Европейският съюз представлява в света. Той представлява демокрацията, силният глас в подкрепа на правата на човека, Европейският съюз е силен глас в полза на основания на правила международен ред. Ние оценяваме всичко това, подкрепяме Ви и сме Ви много благодарни. С нетърпение очакваме да работим като съюзници по всички тези въпроси в идните дни и месеци.“

Кристия Фрийланд, министър на външните работи на Канада

Двустранни отношения ЕС — Канада

Комитетът постигна съгласие за укрепване на двустранното сътрудничество между ЕС и Канада. Сътрудничеството навлезе в нова ера с временното прилагане на споразумението за стратегическо партньорство (ССП) от 1 април 2017 г. и на всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС), считано от 21 септември 2017 г.

Комитетът обсъди по-специално въпроса как да се засили сътрудничеството по отношение на сигурността и отбраната в области като управлението на кризи и сигурността, киберсигурността и реакцията на хибридни заплахи.

ЕС и Канада поеха и ангажимент за съвместна работа в областта на равенството между половете и предоставянето на повече възможности на жените и момичетата. Комитетът постигна съгласие ЕС и Канада да председателстват съвместно срещата на жените министри на външните работи през 2018 г.

Комитетът разгледа и въпроса как да се засили сътрудничеството между ЕС и Канада в трети държави в региони като Латинска Америка, Карибския басейн и Африка.

Координиране на външната политика

Бяха обсъдени и редица ключови въпроси от международния дневен ред, включително положението в Източна Украйна, Сирия, Ирак, Иран, Северна Корея, Венесуела и Мианмар/Бирма.

Глобални въпроси

ЕС и Канада обсъдиха глобални въпроси, включително изменението на климата, правата на човека и демокрацията, както и миграцията и борбата с тероризма.

Церемония по подписването

В рамките на срещата ЕС и Канада подписаха споразумение, което им позволява да обменят класифицирана информация помежду си. Това споразумение осигурява възможност за по-активно сътрудничество, включително в рамките на мисиите и операциите по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО).