Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Fakta o předsednictví v Radě EU

Rotující předsednictví

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po šesti měsících. Během tohoto šestiměsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady, a napomáhá tak zajistit kontinuitu unijní činnosti v rámci Rady.

Stávající předsednictví

Italské předsednictví v Radě EU
1. července až 31. prosince 2014

Pořadí následujících předsednictví

Lotyšsko: leden – červen 2015
Lucembursko: červenec – prosinec 2015
Nizozemsko: leden – červen 2016
Slovensko: červenec – prosinec 2016
Malta: leden – červen 2017
Spojené království: červenec – prosinec 2017
Estonsko: leden – červen 2018
Bulharsko: červenec – prosinec 2018
Rakousko: leden – červen 2019
Rumunsko: červenec – prosinec 2019
Finsko: leden – červen 2020

Členské státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin, které jsou označovány jako „trojky“. Tento systém byl zaveden Lisabonskou smlouvou v roce 2009. Trojka předsednictví vymezuje dlouhodobé cíle a připravuje společný program, ve kterém jsou stanovena témata a hlavní otázky, jimiž se bude Rada zabývat v průběhu 18měsíčního období. Na základě tohoto programu pak každá ze tří zemí připravuje vlastní podrobnější šestiměsíční program.

V současnosti trojku tvoří italské, lotyšské a lucemburské předsednictví.

 

Úkoly předsednictví

Úkolem předsednictví je zajistit na úrovni Rady pokrok v práci na právních předpisech EU a současně kontinuitu programu EU a řádný průběh legislativních postupů a spolupráce mezi členskými státy. V zájmu výše uvedeného musí předsednictví fungovat jako spravedlivý a nestranný prostředník.

Předsednictví má dva hlavní úkoly:

1. Plánování a řízení zasedání Rady a jejích přípravných orgánů

Předsednictví řídí zasedání jednotlivých složení Rady (s výjimkou Rady pro zahraniční věci) a přípravných orgánů Rady, mezi něž patří stálé výbory, jako je Výbor stálých zástupců (Coreper), a pracovní skupiny a výbory zabývající se velmi specifickými tématy. 

Předsednictví dohlíží na řádný průběh jednání a správné uplatňování jednacího řádu Rady a pracovních postupů.

Organizuje rovněž formální a neformální zasedání, a to v Bruselu i v zemi, která vykonává rotující předsednictví.

2. Zastupování Rady ve styku s jinými orgány EU

Předsednictví zastupuje Radu ve styku s jinými orgány EU, zejména s Komisí a Evropským parlamentem. Jeho úkolem je prostřednictvím trialogů, neformálních jednání a zasedání dohodovacího výboru usilovat o dosažení dohody o legislativních návrzích.

Předsednictví úzce spolupracuje s:

Předsednictví je oběma nápomocno v jejich činnosti a na žádost vysoké představitelky může vykonávat určité úkoly, jako je zastupování Rady pro zahraniční věci před Evropským parlamentem nebo řízení zasedání Rady pro zahraniční věci při projednávání otázek týkajících se společné obchodní politiky. 

 

Související publikace

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano    Ne


Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?