Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Mitä tarkoittaa EU:n neuvoston puheenjohtajuus?

Kiertävä puheenjohtajuus

Neuvoston puheenjohtajuus kiertää EU:n jäsenvaltioiden kesken puolen vuoden välein. Tämän puolivuotiskauden aikana puheenjohtajavaltio toimii puheenjohtajana neuvostossa kaikilla tasoilla ja auttaa näin varmistamaan EU:n työn jatkuvuuden neuvostossa.

Tämänhetkinen puheenjohtaja

EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Italia
1. heinäkuuta - 31. joulukuuta 2014

Tulevat puheenjohtajat

Latvia: tammi–kesäkuu 2015
Luxemburg: heinä–joulukuu 2015
Alankomaat: tammi–kesäkuu 2016
Slovakia: heinä–joulukuu 2016
Malta: tammi–kesäkuu 2017
Yhdistynyt kuningaskunta: heinä–joulukuu 2017
Viro: tammi–kesäkuu 2018
Bulgaria: heinä–joulukuu 2018
Itävalta: tammi–kesäkuu 2019
Romania: heinä–joulukuu 2019
Suomi: tammikuu–kesäkuu 2020

Puheenjohtajana toimivat jäsenvaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä kolmen maan ryhmissä eli 'kolmikkoina'. Järjestelmä otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella vuonna 2009. Puheenjohtajakolmikko asettaa pitkän aikavälin tavoitteet ja laatii yhteisen ohjelman, jossa luetellaan asiat ja pääaiheet, joita neuvosto 18 kuukauden aikana käsittelee. Tämän ohjelman pohjalta kukin kolmesta maasta laatii oman yksityiskohtaisemman puolivuotisohjelmansa.

Tämänhetkiseen kolmikkoon kuuluvat Italia, Latvia ja Luxemburg.

 

Puheenjohtajavaltion tehtävät

Puheenjohtajan tehtävänä on viedä eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä neuvostossa ja varmistaa EU-asioiden käsittelyn jatkuvuus, lainsäätämisjärjestyksen noudattaminen ja yhteistyö jäsenvaltioiden välillä. Tässä tehtävässä puheenjohtajavaltiolla on rehellisen ja puolueettoman välittäjän rooli.

Puheenjohtajavaltion kaksi päätehtävää ovat:

1. Neuvoston ja sen valmisteluelinten kokousten suunnittelu ja johtaminen

Puheenjohtajavaltio johtaa puhetta neuvoston eri kokoonpanoissa (ulkoasiainneuvostoa lukuun ottamatta) ja neuvoston valmisteluelimissä, joita ovat pysyvät komiteat, kuten pysyvien edustajien komitea (Coreper), sekä tarkoin rajattuja aiheita käsittelevät työryhmät ja komiteat.

Puheenjohtaja varmistaa, että keskustelut käydään asianmukaisesti ja että neuvoston työjärjestystä ja työmenetelmiä sovelletaan oikein.

Se järjestää myös erilaisia virallisia ja epävirallisia kokouksia Brysselissä ja kiertävää puheenjohtajuutta hoitavassa maassa.

2. Neuvoston edustaminen suhteissa muihin EU:n toimielimiin

Puheenjohtajavaltio edustaa neuvostoa suhteissa muihin EU:n toimielimiin, erityisesti komissioon ja Euroopan parlamenttiin. Sen tehtävänä on yrittää päästä säädösehdotuksista yhteisymmärrykseen kolmikantakokouksissa, epävirallisissa neuvotteluissa ja sovittelukomitean kokouksissa.

Puheenjohtaja koordinoi työnsä tiiviisti:

Puheenjohtajavaltio tukee heidän työtään, ja joskus sitä voidaan pyytää suorittamaan tiettyjä tehtäviä korkean edustajan puolesta, esimerkiksi edustamaan ulkoasiainneuvostoa Euroopan parlamentissa tai johtamaan puhetta ulkoasiainneuvostossa sen keskustellessa yhteisen kauppapolitiikan kysymyksistä. 

 

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä    En


Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.