Koristimo kolačiće kako bismo osigurali najbolje iskustvo pretraživanja našeg web-mjesta. Saznajte više o načinu na koji koristimo kolačiće te kako možete promijeniti svoje postavke.

Što je predsjedništvo Vijeća EU-a?

Rotirajuće predsjedanje

Predsjedanje Vijećem rotira između država članica EU-a svakih šest mjeseci. Za vrijeme tog šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću i tako pomaže osigurati kontinuitet rada EU-a u Vijeću.

Sadašnje predsjedanje

Talijansko predsjedništvo Vijeća EU-a (en) 
1. srpnja  ̶  31. prosinca 2014.

Buduća predsjedanja

Latvija: od siječnja do lipnja 2015.
Luksemburg: od srpnja do prosinca 2015.
Nizozemska: od siječnja do lipnja 2016.
Slovačka: od srpnja do prosinca 2016.
Malta: od siječnja do lipnja 2017.
Ujedinjena Kraljevina: od srpnja do prosinca 2017.
Estonija: od siječnja do lipnja 2018.
Bugarska: od srpnja do prosinca 2018.
Austrija: od siječnja do lipnja 2019.
Rumunjska: od srpnja do prosinca 2019.
Finska: od siječnja do lipnja 2020

Države članice koje obnašaju dužnost predsjedanja blisko surađuju u tročlanim skupinama poznatima pod nazivom „trio”. Ovaj je sustav uveden Lisabonskim ugovorom 2009. Trio određuje dugoročne ciljeve i priprema zajednički program utvrđujući teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri zemlje pripremaju svoje detaljne šestomjesečne programe. Sadašnji trio čine predsjedništva Italije, Latvije i Luksemburga

 

Zadaće predsjedništva

Predsjedništvo je odgovorno za pokretanje rada Vijeća na zakonodavstvu EU-a, osiguranje kontinuiteta programa EU-a, urednost zakonodavnih procesa i suradnju između država članica. Kako bi to ostvarilo, predsjedništvo mora djelovati kao pošten i neutralan posrednik.

Predsjedništvo ima dvije glavne zadaće:

1. Planiranje i predsjedanje sastancima u Vijeću i njegovim pripremnim tijelima

Predsjedništvo predsjeda sastancima različitih sastava Vijeća (uz iznimku Vijeća za vanjske poslove) i pripremnih tijela Vijeća, što uključuju stalne odbore poput Odbora stalnih predstavnika (Coreper) te radne skupine i odbore koji se bave vrlo specifičnim temama.

Predsjedništvo osigurava pravilno odvijanje rasprava i ispravnu primjenu Poslovnika i metoda rada Vijeća.

Također organizira različite formalne i neformalne sastanke u Bruxellesu i u zemlji rotirajućeg predsjedanja.

2. Predstavljanje Vijeća u odnosima s drugim institucijama EU-a

Predsjedništvo predstavlja Vijeće u odnosu s drugim institucijama EU-a, osobito s Komisijom i Europskim parlamentom. Njegova je uloga pokušavati postići dogovor o zakonodavnim predmetima putem trijaloga, neformalnih pregovaračkih sastanaka i sastanaka odbora za mirenje.

Predsjedništvo usko surađuje s:

Pomaže im u njihovu radu i katkad se od njega može tražiti obavljanje određenih dužnosti za Visokog predstavnika, poput predstavljanja Vijeća za vanjske poslove u Europskom parlamentu i predsjedanja Vijećem za vanjske poslove kada raspravlja o pitanjima zajedničke trgovinske politike.

Pomaže im u njihovu radu i katkad se od njega može tražiti obavljanje određenih dužnosti za Visokog predstavnika, poput predstavljanja Vijeća za vanjske poslove u Europskom parlamentu i predsjedanja Vijećem za vanjske poslove kada raspravlja o pitanjima zajedničke trgovinske politike.

 

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da    Ne


Što ste tražili?

Imate li prijedloga?