Annak érdekében, hogy ezen a webhelyen minél kényelmesebb legyen a böngészés, sütiket használunk. A sütik használatáról és a beállítások módosításáról itt olvashatók további információk.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A soros elnökség

A Tanács elnöki tisztét félévente más tagállam tölti be. E féléves időszak során az elnökség vezeti a különböző szintű üléseket, így biztosítva a Tanácsban az Unió munkájának folytonosságát.

A jelenlegi elnökség

Az EU Tanácsának olasz elnöksége
2014. július 1–december 31.

A soros elnökség rendje

Lettország: 2015. január–június
Luxemburg: 2015. július–december
Hollandia: 2016. január–június
Szlovákia: 2016. július–december
Málta: 2017. január–június
Egyesült Királyság: 2017. július–december
Észtország: 2018. január–június
Bulgária: 2018. július–december
Ausztria: 2019. január–június
Románia: 2019. július–december
Finnország: 2020. január–június

Az elnöki tisztet betöltő tagállamok hármas csoportjai – az úgynevezett triókszoros együttműködésben látják el feladataikat. Az elnökségi triók rendszere a Lisszaboni Szerződés 2009-es életbe lépése óta működik. A trió tagjai hosszú távú célokat jelölnek ki és közös programot készítenek, melyben meghatározzák azokat a lényeges kérdéseket, amelyekre a 18 hónapos időszak során kitüntetett figyelmet fordítanak. E közös program alapján a három ország mindegyike elkészíti részletes hathónapos tervét.

A jelenlegi elnökségi triót az olasz, a lett és a luxemburgi elnökség alkotja.

 

Az elnökség feladatai

Az elnökség felelős a Tanács jogalkotási munkájának előmozdításáért. Biztosítania kell az Unió programjának folytonosságát, a jogalkotási folyamatok szabályszerűségét, valamint a tagállamok közötti együttműködést. Feladatai ellátása érdekében az elnökségnek a tisztességes, semleges közvetítő szerepét kell betöltenie.

Az elnökségnek két fő feladatköre van:

1. A Tanács és az előkészítő szervek üléseinek előkészítése és vezetése

A Külügyi Tanács üléseinek kivételével az elnökség vezeti a Tanács különböző formációinak és az előkészítő szerveknek az üléseit. Az előkészítő szervek között vannak állandó bizottságok, mint például az Állandó Képviselők Bizottsága (Coreper), illetve munkacsoportok és kifejezetten szakértői kérdésekkel foglalkozó bizottságok is.

Az elnökség gondoskodik arról, hogy a megbeszélések rendben, a Tanács eljárási szabályzatának megfelelően, a tanácsi munkamódszerek alkalmazásával folyjanak.

Ezen kívül hivatalos és nem hivatalos találkozókat rendez Brüsszelben és a soros elnökséget betöltő országban.

2. A Tanács képviselete más uniós intézményeknél

Az elnökség képviseli a Tanácsot a többi uniós intézménnyel, különösen a Bizottsággal és az Európai Parlamenttel való kapcsolattartás során. Ebben a vonatkozásban az a szerepe, hogy háromoldalú egyeztetés, nem hivatalos tárgyalások és egyeztetőbizottságok segítségével megállapodást alakítson ki a jogalkotási javaslatokról.

Az elnökség szoros együttműködésben dolgozik az alábbi tisztségviselőkkel:

Az elnökség, azon túl, hogy támogatja a fenti két hivatalt betöltő személy munkáját, bizonyos konkrét feladatokat is ellát a főképviselő kérésére: képviseli a Külügyek Tanácsát az Európai Parlamentben, vagy elnököl a Külügyek Tanácsának ülésén, amikor az a közös kereskedelempolitikával kapcsolatos kérdéseket vitat meg. 

 

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen    Nem


Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?