Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Ce este Președinția Consiliului UE?

O Președinție prin rotație

Președinția Consiliului se asigură prin rotație între statele membre la fiecare șase luni. În timpul acestei perioade de șase luni, Președinția conduce reuniuni la fiecare nivel al Consiliului, contribuind la asigurarea continuității lucrărilor UE în cadrul Consiliului.

Președinția actuală

Președinția italiană a Consiliului UE
1 iulie - 31 decembrie 2014

Președinții viitoare

Letonia: ianuarie-iunie 2015
Luxemburg: iulie-decembrie 2015
Țările de Jos: ianuarie-iunie 2016
Slovacia: iulie-decembrie 2016
Malta: ianuarie-iunie 2017
Regatul Unit: iulie-decembrie 2017
Estonia: ianuarie-iunie 2018
Bulgaria: iulie-decembrie 2018
Austria: ianuarie-iunie 2019
România: iulie-decembrie 2019
Finlanda: ianuarie-iunie 2020

Statele membre care exercită Președinția colaborează strâns în grupuri de trei, numite „triouriˮ. Sistemul a fost introdus de Tratatul de la Lisabona în ianuarie 2009. Trioul stabilește obiective pe termen lung și pregătește o agendă comună, determinând subiectele și aspectele majore care vor fi abordate de către Consiliu pentru o perioadă de 18 luni. Pe baza acestui program, fiecare dintre cele trei țări își pregătește propriul său program, mai detaliat, pentru șase luni.

Trioul actual este format din președințiile italiană, letonă și luxemburgheză.

 

Misiunile Președinției

Președinția este responsabilă de promovarea lucrărilor Consiliului privind legislația UE, de asigurare a continuității agendei UE, a unor procese legislative bine organizate și a cooperării dintre statele membre. Pentru aceasta, Președinția trebuie să acționeze ca un intermediar cinstit și neutru.

Președinția are două misiuni principale:

1. Planifică și conduce reuniunile din cadrul Consiliului și ale grupurilor sale de pregătire

Președinția conduce reuniunile din cadrul diferitelor formațiuni ale Consiliului (cu excepția Consiliului Afaceri Externe) și al grupurilor de pregătire ale Consiliului, care includ comitete permanente, precum Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper) și grupuri de lucru și comitete care se ocupă de chestiuni foarte precise.

Președinția se asigură că discuțiile se desfășoară în mod corespunzător și că Regulamentul de procedură al Consiliului și metodele de lucru sunt aplicate corect.

Președinția organizează de asemenea diferite reuniuni formale și informale în Bruxelles și în țara care asigură Președinția prin rotație.

2. Reprezintă Consiliul în relație cu celelalte instituții UE

Președinția reprezintă Consiliul în relație cu celelalte instituții ale UE, în special cu Comisia și cu Parlamentul European. Rolul său este de a încerca obținerea unui acord privind dosarele legislative, prin triloguri, reuniuni de negociere informale și prin reuniunile Comitetului de conciliere.

Președinția cooperează strâns cu:

Președinția sprijină lucrările Consiliului și ale Înaltului Reprezentant; uneori, i se poate solicita să îndeplinească anumite sarcini pentru Înaltul Reprezentant, cum ar fi să reprezinte Consiliul Afaceri Externe în fața Parlamentului European sau să prezideze Consiliul Afaceri Externe atunci când se discută aspecte legate de politica comercială comună.

 

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da    Nu


Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: