Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Kaj je predsedstvo Sveta EU?

Šestmesečno predsedstvo

Predsedstvo Sveta se menja med državami članicami EU vsakih šest mesecev. V tem šestmesečnem obdobju z vodenjem sej Sveta na vseh ravneh pomaga zagotoviti kontinuiteto dela EU v Svetu.

Sedanje predsedstvo

Italijansko predsedstvo Sveta EU
Od 1. julija do 31. decembra 2014

Prihodnja predsedstva

Latvija: januar – junij 2015
Luksemburg: julij – december 2015
Nizozemska: januar – junij 2016
Slovaška: julij – december 2016
Malta: januar – junij 2017
Združeno kraljestvo: julij – december 2017
Estonija: januar – junij 2018
Bolgarija: julij – december 2018
Avstrija: januar – junij 2019
Romunija: julij – december 2019
Finska: januar – junij 2020

Predsedujoče države članice tesno sodelujejo v skupinah po tri, ki se imenujejo „trojke predsedstev“. Ta sistem je bil uveden z Lizbonsko pogodbo leta 2009. Trojka predsedstev določi dolgoročne cilje in pripravi skupen program, v katerem opredeli teme in najpomembnejša vprašanja, ki bodo v 18-mesečnem obdobju obravnavana v Svetu. Na podlagi tega programa vsaka od treh držav pripravi lasten, podrobnejši šestmesečni program.

Trenutno trojko sestavljajo italijansko, latvijsko in luksemburško predsedstvo.

 

Naloge predsedstva

Predsedstvo je odgovorno za nadaljevanje dela Sveta v zvezi z zakonodajo EU ter s tem zagotavljanje kontinuitete programa EU, urejenih zakonodajnih postopkov in sodelovanja med državami članicami. V ta namen mora predsedstvo delovati kot pošten in nevtralen posrednik.

Predsedstvo ima dve glavni nalogi:

1. Načrtovanje in vodenje sej v Svetu in njegovih pripravljalnih telesih

Predsedstvo vodi seje različnih sestav Sveta (razen Sveta za zunanje zadeve) in njegovih pripravljalnih teles, ki vključujejo stalne odbore, kot je Odbor stalnih predstavnikov (Coreper), delovne skupine in odbore, ki se ukvarjajo z zelo specifičnimi temami.

Predsedstvo skrbi za pravilen potek razprav ter ustrezno uporabo Poslovnika in delovnih metod Sveta.

Poleg tega organizira razna formalna in neformalna srečanja v Bruslju in v državi, ki je na čelu šestmesečnega predsedstva.

2. Zastopanje Sveta v odnosih z ostalimi institucijami EU

Predsedstvo zastopa Svet v odnosih z ostalimi institucijami EU, zlasti s Komisijo in Evropskim parlamentom. Njegova naloga je, da v okviru trialogov, neuradnih pogajalskih sestankov in sej spravnega odbora poskuša doseči dogovor o zakonodajnih predlogih.

Predsedstvo svoje delovanje tesno usklajuje s:

Podpira njuno delo, včasih pa se lahko od njega zahteva tudi, da za visokega predstavnika opravi določene naloge, kot je zastopanje Sveta za zunanje zadeve pred Evropskim parlamentom ali vodenje seje Sveta za zunanje zadeve, kadar se na njej razpravlja o vprašanjih s področja skupne trgovinske politike.

 

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da    Ne


Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?