Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Generální sekretariát Rady EU usiluje o to, aby jeho internetové stránky byly pro uživatele co nejpřístupnější. Z tohoto důvodu se veškerý obsah našich internetových stránek zveřejňuje alespoň v angličtině a francouzštině a většina obsahu existuje ve všech jazycích EU. 

Které jazyky se na těchto internetových stránkách používají?

Na těchto internetových stránkách se používá 24 úředních jazyků EU:

angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.

Jak se jazyky na internetových stránkách Rady používají?

Na internetových stránkách jsou uplatňovány 3 různé jazykové politiky:

  1. obsah se zveřejňuje ve všech 24 úředních jazycích EU,
  2. obsah se zveřejňuje pouze v angličtině a francouzštině,
  3. obsah se zveřejňuje v angličtině, francouzštině a některých dalších relevantních jazycích.

Základní jazykovou politikou je zveřejňovat veškerý obsah současně ve všech jazycích EU. Platí to i pro úřední dokumenty ve veřejném rejstříku Rady.

Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je obsah zveřejňovaný na internetových stránkách v části „Zasedání“ a „Tisk“.

Zasedání

Podrobné informace o zasedáních Rady v jednotlivých složeních se zveřejňují pouze v angličtině a francouzštině. Základní informace o zasedáních, jako je datum, místo konání a hlavní body jednání, jsou nicméně dostupné ve všech jazycích EU. Ve všech jazycích se zveřejňuje stručný přehled informací po skončení zasedání Rady ve všech složeních a po zasedání Euroskupiny.

Informace o zasedáních Evropské rady se zveřejňují ve všech jazycích EU, s výjimkou aktuálních zpráv během zasedání, které jsou dostupné pouze v angličtině a francouzštině.

Tiskové materiály

Vzhledem k tomu, že zamýšlená cílová skupina je specializované povahy, se řada tiskových materiálů  zveřejňuje pouze v angličtině a francouzštině. Platí to pro:

Vzhledem k tomu, že o určitých otázkách je nutné informovat tisk urychleně, jsou tiskové zprávy nejprve zveřejňovány v původním jazyce a poté jsou přeloženy do ostatních 23 jazyků EU. Snažíme se překlady zveřejňovat co nejdříve po zpřístupnění původního znění a každá nová jazyková verze je zveřejněna, jakmile je k dispozici.

Proč nemohu najít informace ve svém jazyce?

Generální sekretariát Rady chce uživatelům internetových stránek poskytovat co nejvíce aktuálních informací v jazyce, kterému nejlépe rozumějí.

Pro překlady máme nicméně k dispozici omezených rozpočet a zdroje. To bohužel znamená, že nemůžeme včas zajistit překlady veškerého obsahu do všech jazyků EU. Naše zdroje proto využíváme zejména k tomu, aby byl ve všech jazycích zpřístupněn nejdůležitější obsah, a omezujeme výběr jazyků v případě obsahu, který je určen pro specializované cílové skupiny, například pro tisk.

Některý obsah internetových stránek sice nenaleznete ve svém jazyce, prostřednictvím veřejného rejstříku máte nicméně přístup k právním předpisům EU a úředním dokumentům Rady a Evropské rady ve všech 24 úředních jazycích EU.