Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Stručně

Rozpočet EU v kostce

Změny rozpočtu EU na rok 2017

Opravy rozpočtu slouží k tomu, aby se rozpočet EU během roku přizpůsobil novému vývoji.

Rozpočet EU na rok 2018

Rozpočet EU na rok 2017

Práce na ročním rozpočtu EU na rok 2017 v rámci Rady

Jak funguje rozpočet EU

Stručné vysvětlení toho, jak se přijímá, pozměňuje, plní a kontroluje rozpočet EU

Poté, co Rada a Evropský parlament samostatně schválily dohodu, jíž bylo dosaženo dne 18. listopadu, byl dne 30. listopadu 2017 rozpočet EU na rok 2018 přijat.

Rozpočet EU na rok 2018 je stanoven na 160,1 miliardy eur v prostředcích na závazky. To představuje zvýšení o 0,2 % oproti rozpočtu EU na rok 2017 ve znění pozměněném během uplynulých měsíců.

„Evropský parlament a Rada mají pro rozpočtový rok 2018 stejné hlavní priority: řešit migraci a bezpečnost a podpořit inovace, růst a zaměstnanost v Evropě. Jsem přesvědčen, že jsme dosáhli dobrého a vyváženého výsledku, který Unii umožní jednat a reagovat na různé potřeby.“

Märt Kivine, náměstek ministra financí Estonska a hlavní vyjednavač Rady pro jednání o rozpočtu EU na rok 2018

Dne 18. listopadu dosáhly Rada a Evropský parlament dohody o rozpočtu EU na rok 2018. Jedná se o rozpočet, který se svými prostředky na závazky ve výši 160,1 miliardy eur a na platby ve výši 144,7 miliardy eur zřetelně odráží politické priority EU.

Činnost Rady

Dne 25. října Rada informovala Evropský parlament, že není s to přijmout všechny jím navržené změny souhrnného rozpočtu EU na rok 2018.

Zahájila tak třítýdenní dohodovací proces běžící ode dne 31. října. Rada a Parlament by měly dosáhnout shody do 20. listopadu.

„Předsednictví usiluje o strukturované a konstruktivní diskuse směřující k rozumnému a udržitelnému rozpočtovému rozhodnutí pro rok 2018.“

Märt Kivine, estonský náměstek ministra financí jménem předsednictví Rady Evropské unie

Očekává se, že Rada svůj postoj formálně přijme dne 4. září 2017. Rada dala jasně najevo, že rozpočet EU na rok 2018 by měl být zaměřen především na růst, tvorbu pracovních míst, bezpečnost a řízení migrace. Zároveň však chce zachovat dostatečný finanční manévrovací prostor, aby bylo možné reagovat na nepředpokládané potřeby.

Velvyslanci při EU se 12. července 2017 – před jednáními s Evropským parlamentem, která budou zahájena v říjnu – dohodli na postoji Rady k návrhu unijního rozpočtu na rok 2018.

Postoj Rady ohledně rozpočtu na rok 2018 představuje částku 158,9 miliardy eur v prostředcích na závazky a 144,4 miliardy eur v prostředcích na platby, což v porovnání s rozpočtem EU na rok 2017 představuje zvýšení závazků o 0,6 % a zvýšení plateb o 7,4 %. Podstatné navýšení plateb je založeno na předpokladu, že po počáteční, zahajovací fázi bude nyní již v plném tempu probíhat provádění programů na období 2014 až 2020. Postoj Rady se výrazně zaměřuje na opatření ke stimulaci zaměstnanosti a růstu, posilování bezpečnosti a řešení migrace. Rovněž ponechává dostatečné rezervy v rámci víceletého finančního rámce EU na období 2014 až 2020 pro případ neočekávaných potřeb.

Rada pro hospodářské a finanční věci stanovila 21. února 2017 své priority pro rozpočet EU na rok 2018, přičemž vyzvala k sestavení realistického rozpočtu, který zajistí náležitou rovnováhu mezi fiskální konsolidací a novými investicemi pro stimulaci růstu a zaměstnanosti.

Ministři vyzvali k tomu, aby rozpočet na rok 2018 poskytl přiměřené prostředky k další podpoře tradičních i vyvíjejících se priorit v rámci EU, a to konkrétně na podporu hospodářského oživení, řešení humanitárních a bezpečnostních výzev a plnění přijatých závazků.