Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste
Søg

Film: "Fra kaminpassiar til store beslutninger"

Denne dokumentar følger Det Europæiske Råds historie fra dets grundlæggelse til i dag. Den viser vigtige milepæle fra de sidste årtier, der har formet den måde, EU-lederne træffer beslutninger på.
Historien bliver fortalt gennem øjnene på dem, der oplevede Det Europæiske Råds omdannelse til det beslutningscentrum, det er i dag.

Læs mere om de begivenheder og traktater, der har formet Det Europæiske Råds, EU-Rådets, Eurogruppens og eurotopmødets rolle.

1997

13. december

Oprettelse af Eurogruppen

Det Europæiske Råd godkender oprettelsen af Eurogruppen – et uformelt organ, der samler finansministrene fra de lande, der har euroen som valuta. Det første møde i Eurogruppen finder sted 4. juni 1998 i Chateau de Senningen i Luxembourg.

1999

1. januar

Euroen indføres som virtuel valuta

Den indføres i 11 EU-lande: Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Spanien.

2001

1. januar

Grækenland tilslutter sig euroområdet

Grækenland bliver det 12. EU-land, der tilslutter sig euroområdet.

2002

1. januar

Euroen sættes i omløb som pengesedler og mønter
Euroen sættes i omløb som pengesedler og mønter

Euroen sættes i omløb

1. januar 2002 sættes euroen i omløb som sedler og mønter og erstatter en række nationale valutaer.

2003

1. februar

Nicetraktaten

Med Nicetraktaten indføres en reform af EU-institutionerne med henblik på at ruste dem til et kommende og større EU med 27 medlemsstater. Rådet reformeres, så anvendelsen af beslutningstagning med kvalificeret flertal udvides, og princippet om forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne indføres.

2004

10. september

Jean-Claude Juncker, første faste formand for Eurogruppen
Jean-Claude Juncker, første faste formand for Eurogruppen

Første faste formand for Eurogruppen

Eurogruppen beslutter at have en permanent formand, der vælges for to år.

På et uformelt Økofinmøde i Scheveningen vælges Jean-Claude Juncker som den første faste formand for Eurogruppen. Hans embedsperiode løber fra 1. januar 2005 til 31. december 2006.

2006

1. september

Jean-Claude Juncker genudnævnes som formand for Eurogruppen

Han vælges som formand for Eurogruppen for endnu en periode.

2007

1. januar

Slovenien tilslutter sig euroområdet

Slovenien bliver det 13. EU-land, der indfører euroen som valuta.

2008

1. januar

Cypern og Malta bliver medlem af euroområdet

Der er nu 15 medlemmer af euroområdet.

12. oktober

Eurotopmødet fødes 

Den franske præsident, Nicolas Sarkozy, foreslår regelmæssige møder mellem stats- og regeringscheferne for landene i euroområdet. Det første møde finder sted 12. oktober 2008. Efterfølgende afholdes der topmøder i maj 2010, marts 2011, juli 2011 og oktober 2011 i Bruxelles.

Eurotopmøderne hjælper med at samordne euroområdets økonomiske politik og har også deltagelse af formanden for eurotopmødet og formanden for Europa-Kommissionen. 

2009

1. januar

Slovakiet kommer med i euroområdet

Slovakiet bliver det 16. medlem af euroområdet.

1. december

Protokol nr. 14 til Lissabontraktaten

Protokol nr. 14 til Lissabontraktaten træder i kraft 1. december 2009 og fastlægger Eurogruppens rolle. Ministrene fra euromedlemslandene mødes uformelt for at drøfte spørgsmål vedrørende den fælles valuta, og de vælger en formand for to et halvt år.

Lissabontraktaten ændrer også EU-Rådets regler, så det er kun medlemmerne af Eurogruppen, der må stemme, når Rådet for Økonomi og Finans (Økofin) skal stemme om spørgsmål, der kun vedrører euroområdet.

2011

1. januar

Estland kommer med i euroområdet

Estland bliver det 17. land, der kommer med i euroområdet.

2012

1. januar

Thomas Wieser, formand for Eurogruppens Arbejdsgruppe
Thomas Wieser, formand for Eurogruppens Arbejdsgruppe

Valg af formanden for Eurogruppens Arbejdsgruppe

Siden januar 2012 har Thomas Wieser været formand for Eurogruppens Arbejdsgruppe. Han er også formand for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg.

Eurogruppens Arbejdsgruppe er et forberedende organ, der består af repræsentanter for euroområdets lande i Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank.   

2013

21. januar

Jeroen Dijsselbloem
Jeroen Dijsselbloem

Valg af formanden for Eurogruppen

Jeroen Dijsselbloem, nederlandsk finansminister, er valgt til formand for Eurogruppen. Han bliver den anden faste formand for Eurogruppen siden dens oprettelse.

2014

1. januar

Letland tilslutter sig euroområdet.

Letland bliver det 18. land i euroområdet.

2015

1. januar

Euroen bruges af næsten 337,5 millioner EU-borgere
Euroen bruges af næsten 337,5 millioner EU-borgere

Litauen kommer med i euroområdet

Der er nu 19 medlemmer af euroområdet: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyskland og Østrig.

13. juli

Eurogruppens formand, Jeroen Dijsselbloem, efter at han blev genvalgt 13. juli 2015
Eurogruppens formand, Jeroen Dijsselbloem, efter at han blev genvalgt 13. juli 2015

Jeroen Dijsselbloem valgt til formand for Eurogruppen for endnu en periode

Jeroen Dijsselbloem genudnævnes som formand for Eurogruppen for endnu en periode på to et halvt år.