Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste

Vigtigste punkter på dagsordenen

Aktuelle sager

Rådet (udenrigsanliggender) starter med at drøfte aktuelle sager, hvor ministrene har mulighed for at se på presserende spørgsmål på den internationale dagsorden.

Irak

Ministrene skal drøfte situationen i Irak og udstikke retningslinjer for forberedelsen af den nye EU-strategi for engagement i Irak. Den højtstående repræsentant og Kommissionen forventes at fremlægge den nye strategi i januar.

Mellemøsten

Rådet skal drøfte den seneste udvikling i Mellemøsten. Det vil drøfte, hvordan EU kan bidrage til at begrænse optrapningen og bevare stabiliteten i regionen samt konsolidere fremskridtene i lande som Libanon og Irak.

I tilknytning til samlingen i Rådet vil EU's udenrigsministre og den højtstående repræsentant have et uformelt morgenmadsmøde med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu. De skal drøfte de bilaterale forbindelser og udviklingen i regionen.

PESCO

Rådet forventes at vedtage afgørelsen om oprettelse af et permanent struktureret samarbejde (PESCO). Denne afgørelse vil følge efter den underretning, som 13. november blev overrakt Rådet og den højtstående repræsentant.

G5 Sahel

Udenrigsministrene vil drøfte samarbejdet mellem EU og G5 Sahel under en frokost med udenrigsministrene fra G5 Sahel (Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger og Tchad).

Afrika

Udenrigsministrene og udviklingsministrene vil drøfte opfølgningen af topmødet mellem Den Afrikanske Union og EU, der fandt sted 29.-30. november 2017 i Elfenbenskysten.

Udvikling

Rådet (udenrigsanliggender (udvikling)) vil derefter samles. Ministrene for udvikling og internationalt samarbejde vil udveksle synspunkter om, hvordan handel og investeringer kan bidrage til udviklingsstrategier. Rådet forventes at vedtage konklusioner om emnet med henblik på en ajourføring af den fælles EU-strategi for bistand til handel (Aid for Trade).