Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Το Συμβούλιο επικουρείται από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΜΑ) και από τουλάχιστον 150 εξειδικευμένες ομάδες και επιτροπές, γνωστές ως "προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου ".

Τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

  1. Επιτροπές που έχουν συσταθεί βάσει των συνθηκών, με διακυβερνητική απόφαση ή με πράξη του Συμβουλίου - είναι ως επί το πλείστον μόνιμες και συχνά έχουν διορισμένο ή εκλεγμένο πρόεδρο
  2. Επιτροπές ή ομάδες που έχουν συσταθεί από την ΕΜΑ - ασχολούνται με πολύ ειδικά θέματα και προεδρεύονται από τον αντιπρόσωπο του κράτους που ασκεί την 6μηνη εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου.

Επιπλέον, μπορούν να συγκροτηθούν ad hoc επιτροπές για ειδικό σκοπό οι οποίες παύουν να υφίστανται όταν εκπληρωθεί η αποστολή τους.