Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Το δημόσιο μητρώο των εγγράφων του Συμβουλίου περιέχει τα στοιχεία αναφοράς ή το κείμενο των εγγράφων του Συμβουλίου από το 1999 και μετά.

Τα έγγραφα των οποίων το περιεχόμενο διατίθεται στο κοινό μπορούν να προβληθούν απευθείας στην οθόνη. Για την απόκτηση πρόσβασης σε άλλα έγγραφα, μπορεί να υποβληθεί αίτηση.

Ενημερωτικό γράφημα - Πρόσβαση στα έγγραφα του Συμβουλίου

Πρόσβαση στα έγγραφα του Συμβουλίου Βλ. πλήρες εικονογράφημα

Βασικά έγγραφα

Ημερήσιες διατάξεις συνόδων

Αποτελέσματα και πρακτικά συνόδων

Επιπλέον, στην ενότητα «Συνεδριάσεις» υπάρχει χωριστή ιστοσελίδα για κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωομάδας. Οι σελίδες αυτές περιέχουν τακτικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με τις συνεδριάσεις, όπως τα «ενημερωτικά σημειώματα» (εκδίδονται πριν από τις συνόδους), οι ημερήσιες διατάξεις, οι κατάλογοι των σημείων «Α» και/ή οι κατάλογοι συμμετασχόντων.

Δελτία τύπου

Τα πιο πρόσφατα δελτία τύπου είναι διαθέσιμα στην ενότητα «Δελτία τύπου», η οποία περιλαμβάνει:

  • τα δελτία τύπου του Συμβουλίου που έχουν δημοσιευτεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά
  • δηλώσεις και ομιλίες που έχουν πραγματοποιηθεί εξ ονόματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή από την Ευρωομάδα από τα τέλη του 2009

Αν ψάχνετε παλαιότερα δελτία τύπου (με ημερομηνία έκδοσης πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014), μπορείτε να τα αναζητήσετε στο μητρώο. Στο πεδίο «Θεματικοί κωδικοί» επιλέξτε «Τύπος» και στο πεδίο «Είδος εγγράφου» κάντε κλικ στο «Ανακοινωθέν τύπου». Στο πεδίο «Λέξεις στο θέμα» συμπληρώστε το θέμα του Συμβουλίου (για παράδειγμα «οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα»).

Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Για τα πιο πρόσφατα συμπεράσματα, επισκεφτείτε τη σχετική ειδική σελίδα του ιστοχώρου:

Για να βρείτε συγκεκριμένα συμπεράσματα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο μητρώο, πληκτρολογώντας «συμπεράσματα του Συμβουλίου» στο πεδίο «Λέξεις στο θέμα» και την ημερομηνία του Συμβουλίου στο πεδίο «Ημερομηνία συνεδρίασης». Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αναζήτηση πληκτρολογώντας «συμπεράσματα του Συμβουλίου» στο πεδίο «Λέξεις στο θέμα» και εισάγοντας ένα χρονικό διάστημα στο πεδίο «Ημερομηνία εγγράφου» (για παράδειγμα, από 1/5/2015 έως 30/6/2015).

Αν αναζητείτε συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να αναφέρετε «συμπεράσματα του Συμβουλίου» και ορισμένες βασικές λέξεις του θέματος στο πεδίο «Λέξεις στο θέμα» (για παράδειγμα «συμπεράσματα του Συμβουλίου» και «περιβάλλον» όσον αφορά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα περιβαλλοντικά θέματα).

Προπαρασκευαστικά έγγραφα

Τα προπαρασκευαστικά έγγραφα συντάσσονται όταν οι ομάδες εργασίας του Συμβουλίου συζητούν σχέδια νομοθετικών πράξεων. Όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα που αφορούν μια συγκεκριμένη πρόταση που συζητείται στο Συμβούλιο φέρουν μοναδικό διοργανικό κωδικό φακέλου, τον οποίο ορίζει η Επιτροπή.

Αν έχετε στη διάθεσή σας ένα έγγραφο σχετικό με το σχέδιο της νομοθετικής πράξης που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να βρείτε τον διοργανικό κωδικό φακέλου στην πρώτη σελίδα του εγγράφου, μέσα σε ένα πλαίσιο πάνω αριστερά. Αν συμπληρώσετε αυτόν τον κωδικό στο πεδίο «Διοργανικός φάκελος», θα εμφανιστεί κατάλογος με όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη πράξη και περιλαμβάνονται στο μητρώο.

Αν δεν έχετε κανένα έγγραφο υπόψη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο «Λέξεις στο θέμα» για να βρείτε τον διοργανικό κωδικό φακέλου για το σχέδιο νομοθετικής πράξης που σας ενδιαφέρει. Πληκτρολογήστε βασικές λέξεις του θέματος του σχεδίου νομοθετικής πράξης και θα εμφανιστεί κατάλογος εγγράφων. Επιλέξτε τον αριθμό αναφοράς ενός εκ των εγγράφων ST, για να εμφανιστεί το φύλλο πληροφοριών του. Ο διοργανικός αριθμός αναγράφεται εμφανώς σε αυτό το φύλλο.

Γλώσσες

Στο μητρώο μπορείτε να βρείτε έγγραφα των οποίων το περιεχόμενο είναι δημοσιευμένο:

  • σε μία μόνο γλώσσα
  • σε πολλές γλώσσες (π.χ. εν μέρει στην Αγγλική, εν μέρει στην Ισπανική και εν μέρει στη Γερμανική)
  • σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Λάβετε υπόψη ότι η επιλογή γλώσσας μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας. Για παράδειγμα, για να βρείτε τα συνοπτικά πρακτικά της ΕΜΑ, πρέπει να επιλέξετε «Όλες οι γλώσσες» στο πεδίο «Γλώσσα εγγράφου». Εάν επιλέξετε μία μόνο γλώσσα, ενδέχεται να μην εμφανιστεί κανένα αποτέλεσμα.