Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σύνοδοι αυτή την εβδομάδα

18/12/2017
Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας

Οι υπουργοί θα επικεντρωθούν στη δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια. Αναμένεται να συζητήσουν θέματα που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη διακυβέρνηση.

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση