Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Στιγμιότυπα από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, 5 Δεκεμβρίου 2017
Ζωντανή μετάδοση
Ζωντανή μετάδοση

5 Δεκεμβρίου 2017

  • 7:50 Αφίξεις
  • 10:40 Δημόσια συνεδρίαση
  • 14:30 Συνέντευξη Τύπου

Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

Κυριότερα αποτελέσματα

Το Συμβούλιο ενέκρινε και δημοσίευσε κατάλογο της ΕΕ για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας σε φορολογικά θέματα, με στόχο την προώθηση της καλής διακυβέρνησης παγκοσμίως.

Ο κατάλογος προορίζεται να συνεισφέρει στις προσπάθειες πρόληψης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Οι εργασίες του Συμβουλίου σχετικά με τον κατάλογο διενεργήθηκαν παράλληλα με τον ΟΟΣΑ.

«Έχουμε ήδη δείγματα της σημασίας αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς πολλές χώρες έχουν καταβάλει προσπάθειες, ώστε να τηρηθεί η προθεσμία για την ανάληψη δεσμεύσεων βάσει των κριτηρίων μας» δήλωσε ο κ. Toomas Tõniste, υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας, η οποία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου αυτό το εξάμηνο. «Είναι, όμως, επίσης σημαντικό να παρακολουθούμε προσεκτικά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι εταίροι μας σε όλον τον κόσμο.»

«Δεν πρόκειται για αποσπασματική προσπάθεια», συνέχισε ο κ. Tõniste. «Θα επανεξετάζουμε τακτικά και θα επικαιροποιούμε τον κατάλογο τα επόμενα χρόνια. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα θα αποτελέσει τον νέο κανόνα.»

Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στις συζητήσεις που πραγματοποιούνται σε διεθνές επίπεδο για τη «φορολογία της ψηφιακής οικονομίας». Τα συμπεράσματά του θα χρησιμεύσουν επίσης ως σημείο αναφοράς για τις περαιτέρω εργασίες σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ άλλων εν όψει των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής που αναμένονται στις αρχές του 2018.

Είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης καθώς με την ψηφιακή οικονομία αμφισβητούνται κοινώς αποδεκτές έννοιες των διεθνών φορολογικών κανόνων. Οι ισχύοντες φορολογικοί κανόνες σχεδιάστηκαν για την παραδοσιακή οικονομία και δεν ισχύουν για δραστηριότητες που δεν απαιτούν φυσική παρουσία στη χώρα όπου πωλούνται τα αγαθά και οι υπηρεσίες.

Το Συμβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες όσον αφορά τον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στόχος των προτάσεων, που εντάσσονται στη στρατηγική της ΕΕ για την «ψηφιακή ενιαία αγορά», είναι να διευκολύνουν τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ. Επιπλέον, θα διευκολύνουν την είσπραξη του ΦΠΑ όταν οι καταναλωτές αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, και από τρίτες χώρες.

Το Συμβούλιο έκανε επισκόπηση των εργασιών σχετικά με δέσμη μέτρων για τη μείωση κινδύνου στον τραπεζικό τομέα και σχετικά με πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων.

Επίσης, η Επιτροπή ενημέρωσε σχετικά με τις εργασίες για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Συμβουλίου, του Ιουλίου του 2017, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό τομέα.

Σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για τον τραπεζικό τομέα και επετεύχθη προκαταρκτική συμφωνία σε ευρύ φάσμα ζητημάτων. Ωστόσο, εκκρεμεί η επίλυση ορισμένων πολιτικών θεμάτων, τα οποία προσδιορίζονται με σαφήνεια στην έκθεση προόδου της Προεδρίας.

Το Συμβούλιο περάτωσε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για το Ηνωμένο Βασίλειο και διαπίστωσε ότι η Ρουμανία δεν έλαβε αποτελεσματικά μέτρα για τη διόρθωση σημαντικής δημοσιονομικής απόκλισης.

Εξέδωσε αναθεωρημένη σύσταση προς τη Ρουμανία βάσει της «διαδικασίας σημαντικής απόκλισης».

Μόνο δύο από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να υπόκεινται σε διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος, συνεχίζοντας τη θετική τάση που παρατηρείται από το 2011.