Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Υπηρεσία Τύπου


Κεντρική Γραμματεία
Τηλ. +32 22816319
+32 22818026
press.office@consilium.europa.eu

Κέντρο Τύπου
Τηλ. +32 22819000
+32 22818541
press.office@consilium.europa.eu

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Preben Aamann - Εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Τηλ. +32 2 281 51 50
κιν. τηλ. +32 476 85 05 43
press.president@consilium.europa.eu
@PrebenEUspox
Ester Arauzo-Azofra - Υπεύθυνη τύπου
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, «Brexit», Σύνοδοι κορυφής της ΕΕ με τρίτες χώρες
Τηλ. +32 2 281 53 61
κιν. τηλ. +32 473 63 07 23
ester.arauzo-azofra@consilium.europa.eu
Carla Valtorta - Υποστήριξη και συντονισμός για τον Πρόεδρο
Τηλ. +32 2 281 51 50
carla.valtorta@consilium.europa.eu

Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και υπεύθυνοι Τύπου

Guy Milton
Προϊστάμενος Μονάδας σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης
Τηλ. +32 2 281 85 19
κιν. τηλ. +32 477 67 06 60
guy.milton@consilium.europa.eu

Ester Arauzo-Azofra
Υπεύθυνη τύπου
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, «Brexit», Σύνοδοι κορυφής της ΕΕ με τρίτες χώρες
Τηλ. +32 2 281 53 61
κιν. τηλ. +32 473 63 07 23
ester.arauzo-azofra@consilium.europa.eu

Alain Taverriti
Υπεύθυνος Τύπου
Ψηφιακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Τηλ. +32 2 281 36 84
κιν. τηλ. +32 475 63 59 62
alain.taverriti@consilium.europa.eu

François Head
Υπεύθυνος τύπου
Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα
Τηλ. +32 2 281 60 83
κιν. τηλ. +32 475 95 38 07
francois.head@consilium.europa.eu

Virginie Battu
Υπεύθυνη τύπου
Εξωτερικές υποθέσεις, Θέματα Ασφάλειας και Άμυνας,
Τηλ. +32 2 281 53 16
κιν. τηλ. +32 470 18 24 05
virginie.battu@consilium.europa.eu

Maria Tomasik
Υπεύθυνη Τύπου
Ευρωομάδα, Εμπόριο, Ανάπτυξη
Τηλ. +32 2 281 24 63
κιν. τηλ. +32 470 88 23 83
maria.tomasik@consilium.europa.eu

Veronica Huertas Cerdeira
Εκπρόσωπος τύπου (Εσωτερικές υποθέσεις, Αντιτρομοκρατικός συντονισμός)
Εσωτερικές υποθέσεις, Συντονισμός της αντιτρομοκρατικής δράσης,
Τηλ. +32 2 281 45 48
κιν. τηλ. +32 470 88 21 99
veronica.huertas-cerdeira@consilium.europa.eu

Ana Crespo Parrondo
Υπάλληλος Γραφείου Τύπου
Περιβάλλον και Κλιματική αλλαγή· Ενέργεια (προσωρινά)
Τηλ. +32 2 281 56 12
κιν. τηλ. +32 470 88 43 74
ana.crespoparrondo@consilium.europa.eu

Romain Sadet
Υπεύθυνος Τύπου (Δικαιοσύνη· Επιχειρησιακή επικοινωνία)
Θέματα δικαιοσύνης, Θεσμική επικοινωνία
Τηλ. +32 2 281 89 14
κιν. τηλ. +32 473 86 54 37
romain.sadet@consilium.europa.eu

Liis Jaansalu
Υπεύθυνη Τύπου
Γενικές υποθέσεις (συνοχή, θεσμικά ζητήματα, διοίκηση) Προϋπολογισμός Διεύρυνση και ΕΟΧ/ΕΖΕΣ
Τηλ. +32 (0)2 281 38 71
κιν. τηλ. +32 (0)470 89 08 50
liis.jaansalu@consilium.europa.eu

Víctor Flavián
Υπεύθυνος τύπου
Ανταγωνιστικότητα (Εσωτερική αγορά, Βιομηχανία, Έρευνα και Διάστημα)
Τηλ. +32 2 281 67 15
κιν. τηλ. +32 473 64 03 90
victor.flavian@consilium.europa.eu

Maria Daniela Lenzu
Υπεύθυνη τύπου
Γεωργία και Αλιεία
Τηλ. +32 2 281 21 46
κιν. τηλ. +32 470 88 04 02
maria-daniela.lenzu@consilium.europa.eu

Päivikki Ala-Honkola
Υπεύθυνη τύπου
Τηλεπικοινωνίες και Μεταφορές
Τηλ. +32 2 281 86 48
κιν. τηλ. +32 479 95 50 86
paivikki.ala-honkola@consilium.europa.eu

Εύη Λιάσκου
Υπάλληλος Γραφείου Τύπου
Απασχόληση, Κοινωνική πολιτική Υγεία και καταναλωτές Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
Τηλ. +32 2 281 52 72
κιν. τηλ. +32 470 96 04 77
evi.liaskou@consilium.europa.eu

Υπηρεσίες για τα μέσα ενημέρωσης

Erik Schultz-Nielsen
Head of Media operations
Τηλ. +32 22817372
κιν. τηλ. +32 473879437
erik.schultz-nielsen@consilium.europa.eu

Vito Maltese
Press Centre & Videostreaming
Τηλ. +32 22818435
κιν. τηλ. +32 475360295
vito.maltese@consilium.europa.eu

Romain Sadet
Υπεύθυνος Τύπου (Δικαιοσύνη· Επιχειρησιακή επικοινωνία)
Θέματα δικαιοσύνης, Θεσμική επικοινωνία
Τηλ. +32 2 281 89 14
κιν. τηλ. +32 473 86 54 37
romain.sadet@consilium.europa.eu

Philippe Crapanzano
Newsdesk
Τηλ. +32 22813790
κιν. τηλ. +32 478500442
philippe.crapanzano@consilium.europa.eu

Οπτικοακουστικός τομέας

Isabelle Brusselmans
Counsellor, Head of sector
Τηλ. +32 22815713
κιν. τηλ. +32 475 75 34 06
isabelle.brusselmans@consilium.europa.eu

Andrea Desormeaux
Producer
Τηλ. +32 22816716
κιν. τηλ. +32 477973552
andrea.desormeaux@consilium.europa.eu

Svetla Bobeva
Coordination of Council public sessions; Videostreaming
Τηλ. +32 22816092
svetla.bobeva@consilium.europa.eu

Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων

Φωτογραφίες

Πρόεδρος της Ευρωομάδας

Michel Reijns - Εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου της Ευρωομάδας
κιν. τηλ. +31 6 52820938
m.reijns@esm.europa.eu