Liigu sisule
E-posti tellimus

Nõukogu abistavad Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee (COREPER) ja enam kui 150 kõrgelt spetsialiseerunud töörühma ja komiteed, mida nimetatakse nõukogu ettevalmistavateks organiteks.

Ettevalmistavad organid võib jagada 2 peamisse kategooriasse:

  1. Aluslepingutega, valitsustevaheliste otsustega või nõukogu õigusaktidega loodud komiteed - need komiteed on enamasti alalised ja neil on sageli ametisse nimetatud või valitud esimees
  2. COREPERi loodud komiteed ja töörühmad - need tegelevad väga spetsiifiliste teemadega ja neid juhatab nõukogu 6-kuulist eesistumist teostava liikmesriigi delegaat

Lisaks võidakse luua konkreetsel eesmärgil ajutisi komiteesid, mille tegevus lõpeb pärast oma ülesande täitmist.