Liigu sisule
E-posti tellimus

Nädala koosolekud

10.-13.12.2017
Välisasjade nõukogu, 10-13.12.2017

Nõukogu istung peetakse Argentiinas Buenos Aireses toimuva Maailma Kaubandusorganisatsiooni 11. ministrite konverentsi raames.

11.12.2017
Välisasjade nõukogu istung, 11. detsember 2017

Nõukogu arutab olukorda Iraagis ja Lähis-Idas, koostööd G5 Saheliga ning kaubandus- ja arengustrateegiaid. Eelduste kohaselt võtab nõukogu vastu otsuse alalise struktureeritud koostöö (PESCO) loomise kohta.

11.-12.12.2017
Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istung, 11.–12. detsember 2017

Nõukogu peaks eelduste kohaselt leppima kokku 2018. aasta kalapüügivõimalused Atlandi ookeanil ja Põhjamerel ja arutama komisjoni teatist „Toidu ja põllumajanduse tulevik“.

12.12.2017
Üldasjade nõukogu

Nõukogu jätkab detsembris toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamist ja kiidab eeldatavasti heaks kolme institutsiooni ühisavalduse ELi seadusandlike prioriteetide kohta kuni Euroopa Parlamendi käesoleva koosseisu ametiaja lõpuni. Komisjon tutvustab oma 2018. aasta majanduskasvu analüüsi.

12.12.2017
Üldasjade nõukogu (artikkel 50) istung, 12. detsember 2017

EL 27 ministrid arutavad Brexiti läbirääkimiste hetkeseisu enne Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) kohtumist.

14.-15.12.2017
Euroopa Ülemkogu kohtumine, 14.–15. detsember 2017

ELi juhid arutavad mitut kõige pakilisemat küsimust, sealhulgas kaitse, ränne, välisasjad, sotsiaalküsimused, haridus ja kultuur.

15.12.2017
Euroala tippkohtumine

Euroala tippkohtumisel arutatakse majandus- ja rahaliidu ning pangandusliidu küsimusi.

15.12.2017
Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) kohtumine

EL 27 vormis kohtuv Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) vaatab läbi Brexiti läbirääkimiste viimased arengud.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles