Liigu sisule
E-posti tellimus

Peamised päevakorrapunktid

Päevakajalised küsimused

Välisasjade nõukogu alustab aruteluga päevakajaliste küsimuste üle, mis annab ministritele võimaluse vaadata läbi rahvusvahelise tasandi pakilised küsimused.

Iraak

Ministrid arutavad olukorda Iraagis, et suunata Iraagiga tehtava koostöö alase ELi uue strateegia ettevalmistamist. Kõrge esindaja ja komisjon peaksid uue strateegia esitama jaanuaris.

Lähis-Ida

Nõukogu arutab viimaseid arenguid Lähis-Idas. Ministrid arutavad, kuidas EL saab aidata vältida eskaleerumist ja säilitada stabiilsust selles piirkonnas, samuti kindlustada saavutatud edu sellistes riikides nagu Liibanon ja Iraak.

Nõukogu istungi raames toimub ELi välisministrite ja kõrge esindaja mitteametlik hommikusöök Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga. Nad arutavad kahepoolseid suhteid ja piirkondlikku arengut.

Alaline struktureeritud koostöö (PESCO)

Nõukogu võtab eeldatavasti vastu otsuse, millega luuakse alaline struktureeritud koostöö (PESCO). Kõnealune otsus järgneb 13. novembril nõukogule ja kõrgele esindajale üle antud teatisele.

G5 Sahel

Välisministrid arutavad lõunasöögi ajal G5 Saheli (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger ja Tšaad) riikide kolleegidega ELi ja G5 Saheli piirkonna koostööd.

Aafrika

Välisministrid ja arenguministrid arutavad 29.–30. novembril 2017 Côte d’Ivoire’is toimunud Aafrika Liidu ja ELi tippkohtumise järelmeetmeid.

Areng

Siis toimub välisasjade nõukogu istung (arengupoliitika). Arengu- ja rahvusvahelise koostöö ministrid vahetavad arvamusi selle kohta, kuidas kaubandus ja investeeringud võivad aidata kaasa arengustrateegiatele. Nõukogu võtab eeldatavasti vastu selleteemalised järeldused, eesmärgiga ajakohastada ühist ELi kaubandusabi strateegiat.