Liigu sisule
E-posti tellimus

Peamised päevakorrapunktid

Assotsiatsiooninõukogu vaatab läbi ELi ja Ukraina kahepoolsete suhete seisu idapartnerluse ja Euroopa naabruspoliitika raames. Ta teeb kokkuvõte edusammudest ELi-Ukraina assotsieerimislepingu rakendamisel.

Nõukogu analüüsib Ukraina reformiprotsessi poliitilise dialoogi ja koostöö raames. Nõukogu arutab korruptsioonivastast võitlust ja kohtusüsteemi reforme.

Nõukogu käsitleb majanduse olukorda ja ELi koostööd Ukrainaga. Ta vaatab läbi reformid mitmes valdkonnas, sealhulgas rahanduse, energeetika, tervishoiu ja hariduse valdkonnas.

Samuti arutab nõukogu kahepoolset kaubandust ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamist.

Lisaks arutavad ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ja peaminister Volodõmõr Groisman arenguid seoses Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkusega ning piirkondlikke küsimusi.

Assotsiatsiooninõukogu eesistujaks on Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman. ELi delegatsiooni juhib ELi kõrge esindaja Federica Mogherini.