Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit

Neuvostoa avustavat Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten pysyvien edustajien komitea (Coreper) ja yli 150 pitkälle erikoistunutta työryhmää ja komiteaa. Näitä kutsutaan neuvoston valmisteluelimiksi.

Valmisteluelimet voidaan jakaa 2 pääryhmään:

  1. Perussopimuksilla, hallitustenvälisillä päätöksillä tai neuvoston säädöksellä perustetut komiteat - tällaiset komiteat ovat enimmäkseen pysyviä, ja niiden puheenjohtaja on useimmiten nimitetty tai valittu.
  2. Coreperin perustamat komiteat ja työryhmät - nämä komiteat ja työryhmät käsittelevät tarkoin rajattuja aiheita, ja niiden puheenjohtajana toimii sen maan edustaja, joka hoitaa neuvoston puolivuosittain kiertävää puheenjohtajuutta.

Lisäksi voidaan perustaa tiettyä tarkoitusta varten tilapäisiä komiteoita, jotka lakkautetaan, kun tehtävä on suoritettu.