Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit

Neuvoston arkisto kokoaa ja käsittelee asiakirjat, jotka Euroopan unionin neuvosto on tuottanut tai vastaanottanut toimintansa yhteydessä. Ne arkiston asiakirjat, joiden laatimisesta on yli 30 vuotta, ovat yleisön saatavilla.

Kokoelmista

Asiakirjat ovat yleensä saatavilla niillä kielillä, jotka olivat EU:n virallisia kieliä kunkin asiakirjan laatimisajankohtana.

Neuvoston arkistokokoelma on jaoteltu EU:n oikeusperustan eri vaiheiden mukaan:

 • Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY) sellaisena kuin se on määriteltynä Pariisin sopimuksessa (1952) (kokoelma CM1)
 • Euroopan talousyhteisö (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä Rooman sopimuksissa (1957) (kokoelma CM2)
 • Euroopan unioni Maastrichtin sopimuksen voimaantulosta Lissabonin sopimuksen voimaantuloon (kokoelma CM4)
 • Euroopan unioni sellaisena kuin se on määriteltynä Lissabonin sopimuksessa (kokoelma CM8)

Kokoelmiin kuuluu myös asiakirjoja, jotka liittyvät esimerkiksi seuraaviin hallitustenvälisiin neuvotteluihin:

 • sopimusneuvottelut, jotka koskevat esimerkiksi Rooman sopimuksia (kokoelma CM3)
 • EU:n laajentumisneuvottelut (kokoelma CM5)
 • Yaoundén yleissopimusta, Lomén yleissopimusta ja Cotonoun sopimusta koskevat neuvottelut (kokoelma CM6)
 • Euroopan talousaluetta sekä EU:n ja sen ulkopuolisten maiden välisiä assosiaationeuvostoja koskevat neuvottelut (kokoelma CM7)

Neuvoston arkistokokoelma sisältää pääasiassa neuvoston istuntojen pöytäkirjoja sekä Eurooppa-neuvoston, pysyvien edustajien komitean ja muiden komiteoiden kokousten asiakirjoja. Mukana on myös budjettiasiakirjoja sekä direktiivien, asetusten ja päätösten valmisteluun liittyviä asiakirjoja monilta politiikan aloilta.

Asiakirjoihin tutustuminen

Asiakirjat, joiden laatimisesta on yli 30 vuotta, ovat yleisön saatavilla. Alkuperäiset asiakirjat lähetetään EU:n historiallisiin arkistoihin, joita säilytetään Firenzen yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa. Asiakirjoja voi saada nähtäväksi mikrofilmitallenteina ja/tai digitaalisessa muodossa neuvoston arkiston lukusalissa Brysselissä.

Voimassa on joitakin poikkeuksia, jotka koskevat esimerkiksi turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja tai joilla suojellaan

 • yksityiselämää ja yksilön koskemattomuutta
 • taloudellisia etuja, myös kun on kyse teollis- ja tekijänoikeuksista

Asiakirjoja, joiden laatimisesta on kulunut alle 30 vuotta, voi saada nähtäväksi julkisesta asiakirjahakemistosta tai esittämällä pyynnön saada asiakirja. 

Yhteydenotot arkistoon

Blue Guide -opas sisältää jäsenvaltioiden ulkoasiainministeriöiden ja EU:n toimielinten arkistojen yhteystiedot sekä tiedot niihin pääsystä, niiden sijainnista, niissä saatavilla olevista asiakirjoista ja niiden rakenteesta. 

Ota yhteyttä neuvoston arkistoon, jos haluat käydä arkistossa taikka saada apua tutkimustyöhön tai tietoja saatavilla olevista kokoelmista:

 • Euroopan unionin neuvoston keskusarkisto
  Rue de la Loi/Wetstraat 175
  B-1048 Bryssel
  Belgia
 • P. +32 22819400
 • Lähetä sähköposti

Aukioloajat

Lukusali on avoinna vierailijoille maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.30. Asiakirjoja ei toimiteta klo 12.00–14.00.

Käynnistä on sovittava etukäteen neuvoston arkiston kanssa.

Lukusali on neuvoston Justus Lipsius -rakennuksessa Brysselissä. Kulku tapahtuu Belliard-sisäänkäynnin kautta.