Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit

Toimintapolitiikka

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaaminen

Neuvoston päätöksellä annetuissa turvallisuussäännöissä on monia keinoja suojata tällaisia tietoja

Henkilötietojen suoja

Tietoa henkilötietojen suojasta neuvostossa ja tietosuojavastaavan tehtävistä

Ympäristöasioiden hallinta

Neuvoston pääsihteeristö on ottanut käyttöön kattavan ympäristöohjelman ympäristövaikutustensa vähentämiseksi

Monikielisyys

Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto työskentelevät kaikilla 24:llä EU:n virallisella kielellä

Avoimuus ja asiakirjoihin tutustuminen

Kansalaiset voivat seurata neuvoston julkisia istuntoja ja tutustua asiakirjoihin

Visuaalinen ilme

Neuvosto-perheen visuaaliseen ilmeeseen kuuluu yhteinen logo

Lissabonin sopimuksessa vahvistettujen avoimuussääntöjen mukaisesti EU:n toimielimet toimivat mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia. Neuvostossa kokoontuvien ministerien lainsäädäntötyö on julkista, ja kansalaisilla on oikeus pyytää saada tutustua neuvoston asiakirjoihin.

Lainsäädännön avoimuus

EU:n ministerien istunnot ovat julkisia, kun he käsittelevät säädösehdotuksia tai äänestävät niistä.

Neuvoston istunnot ovat julkisia myös silloin, kun ministerit keskustelevat EU:n ja sen kansalaisten etuihin vaikuttavista tärkeistä asioista tai neuvoston työohjelmasta, puheenjohtajavaltion prioriteeteista ja komission työohjelmista ja poliittisesta strategiasta.

Neuvoston julkisia istuntoja voi seurata suorina lähetyksinä kaikilla EU:n kielillä. Sivustolla on myös tallenteita aikaisemmista istunnoista.

Neuvoston esityslistat ja istuntokalenteri

Neuvosto kokoontuu Brysselissä sekä huhti-, kesä- ja lokakuussa Luxemburgissa. Neuvoston ja useimpien sen valmisteluelinten kokousten esityslistat ovat julkisia.

Esityslistat

Pöytäkirjat ja äänestystulokset

Kun neuvoston istunto on julkinen, myös sen pöytäkirja on julkinen, Siinä esitetään säädösehdotuksia koskevat äänestystulokset sekä äänestysselitykset ja jäsenvaltioiden lausumat. Pöytäkirjoissa on myös tietoja käsitellyistä asiakirjoista ja neuvoston tärkeimmistä päätelmistä.

Äänestystulokset ovat myös julkisia ja osoittavat, miten yksittäiset EU-maat äänestivät.

Nämä tiedot esitetään myös kuukausittaisessa luettelossa neuvoston säädöksistä.

Asiakirjoihin tutustuminen

Asetuksessa 1049/2001 esitetään asiakirjoihin tutustumista koskevat säännöt. Neuvostoa koskevat erityiset täytäntöönpanosäännöt esitetään neuvoston työjärjestyksen liitteessä II. Niitä sovelletaan myös Eurooppa-neuvoston asiakirjoihin.

Lisäksi neuvosto julkaisee vuosittain kertomuksen asetuksen 1049/2001 soveltamisesta.

Neuvoston julkinen asiakirjarekisteri

Neuvoston asiakirjoihin voi tutustua julkisen asiakirjarekisterin kautta. Se sisältää vuodesta 1999 lähtien julkaistut neuvoston viralliset asiakirjat tai niiden viitetiedot.

Avoin data

Vuodesta 2015 alkaen EU:n neuvosto osallistuu EU:n avoimen datan portaaliin seuraavilla kolmella aineistolla:

  • neuvoston äänestykset säädöksistä
  • neuvoston julkisen asiakirjarekisterin metatiedot
  • asiakirjapyyntöjen tietokannan metatiedot

EU:n avoimen datan portaali aloitti toimintansa joulukuussa 2012. Portaali tarjoaa keskitetyn pääsyn EU:n toimielinten ja muiden elinten kasvavaan datamäärään. Data on vapaasti käytettävissä ja uudelleenkäytettävissä kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde ilmoitetaan.

EU:n avoimen datan portaalilla pyritään edistämään datan innovatiivista käyttöä ja hyödyntämään datan taloudellinen potentiaali. Sen tarkoituksena on myös lisätä EU:n toimielinten ja muiden elinten avoimuutta ja tilivelvollisuutta.

Arkisto

Neuvoston arkisto kokoaa ja käsittelee asiakirjat, jotka Euroopan unionin neuvosto on tuottanut tai vastaanottanut toimintansa yhteydessä. Ne arkiston asiakirjat, joiden laatimisesta on yli 30 vuotta, ovat yleisön saatavilla.

Alkuperäiset asiakirjat lähetetään EU:n historiallisiin arkistoihin, joita säilytetään Firenzen yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa. Asiakirjoja voi saada nähtäväksi mikrofilmitallenteina ja/tai digitaalisessa muodossa neuvoston arkiston lukusalissa Brysselissä.

Yleiset tiedustelut

Yleiset kysymykset Eurooppa-neuvoston ja EU:n neuvoston organisaatiosta, työskentelystä ja toiminnasta voi osoittaa yleisötiedotuspalvelulle. Huom. Yleisötiedotuspalvelu ei anna oikeudellista neuvontaa eikä kommentoi yksittäisiä asioita.

Kysymykset voi toimittaa millä tahansa EU:n 24 virallisella kielellä.