Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit

Kuka voi hakea?

Tarjouskilpailuihin voivat osallistua

 • talouden toimijat, jotka on rekisteröity EU:ssa
 • kaikki EU:n kansalaiset
 • talouden toimijat EU:n ulkopuolisista maista, jos näillä on EU:n kanssa sopimus julkisten hankintojen markkinoiden avaamisesta

Tarjouskilpailuun osallistumisen edellytyksenä on, että

 • talouden toimija ei ole konkurssissa
 • talouden toimija ei ole syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen
 • talouden toimija on suorittanut veronsa ja lakisääteiset sosiaalimaksunsa
 • talouden toimijaa ei ole tuomittu petoksesta, lahjonnasta, rahanpesusta, lapsityövoiman käytöstä, rikollisjärjestöön osallistumisesta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa EU:n taloudellisia etuja
 • talouden toimija ei ole antanut vääriä tietoja vilpillisesti tai huolimattomuudesta
 • talouden toimijaa ei ole suljettu pois tarjouskilpailuista

EU:n toimielimet käyttävät hankintamenettelyistä usein nimitystä "tarjouskilpailu". Tämä termi kattaa

 • tarjouspyynnöt (virallisessa lehdessä julkaistut hankintailmoitukset)
 • kiinnostuksenilmaisupyynnöt tavarahankinta-, palveluhankinta- tai rakennusurakkasopimusten tekemiseksi

Hankintamenettelyn valinta ja niistä ilmoittamista koskevat vaatimukset riippuvat sopimuksen ennakoidusta arvosta.

Yli 135 000 €

Kun sopimusten arvo on yli 135 000 €, hankintailmoitukset julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden S-sarjassa, ja niihin voi tutustua verkossa EU:n TED-tietokannassa.

Käynnissä olevien tarjouskilpailujen hankinta-asiakirjat ja muut niitä koskevat tiedot ovat saatavilla TED-sivuston kohdassa eTendering.

Suosittelemme rekisteröitymistä, joka takaa pääsyn kaikkiin sivuston toimintoihin.

15 000 – 135 000 €

Kun sopimusten arvo on 15 000 – 135 000 €, tarjouskilpailuista ilmoitetaan tämän verkkosivun kohdassa "Käynnissä olevat tarjouskilpailut".

Lisätietoja antaa tarjouskilpailuilmoituksessa mainittu yhteyshenkilö.

Alle 15 000 €

Kun sopimusten arvo on alle 15 000 €, ne voidaan tehdä neuvottelumenettelyllä ilman etukäteen julkaistavaa hankintailmoitusta. Näistä mahdollisuuksista ei julkaista ilmoituksia, mutta jos toimit näkyvästi markkinoilla, sinulta saatetaan pyytää tarjousta tällaista sopimusta varten.

Pakolliset lomakkeet, joilla osallistutaan pääsihteeristön hankintamenettelyihin

Osallistuminen pääsihteeristön julkisiin hankintamenettelyihin edellyttää oikeussubjektilomakkeen sekä tilitietolomakkeen täyttämistä. Niillä ilmoitetaan yrityksen tiedot ja pankkitilitiedot: