Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit
Rajaa

Filmi: "Keskustelukerhosta keskeiseksi päätöksentekijäksi"

Tässä dokumenttifilmissä kerrotaan Eurooppa-neuvoston vaiheista sen perustamisesta tähän päivään saakka. Siinä esitellään viime vuosikymmenten tärkeitä merkkipaaluja, jotka ovat muovanneet EU-johtajien päätöksentekoa.
Tarinan kertojina on henkilöitä, jotka ovat olleet todistamassa Eurooppa-neuvoston muuttumista nykyiseksi keskeiseksi päättäjäksi.

Lue lisää Eurooppa-neuvoston, EU:n neuvoston, euroryhmän ja eurohuippukokouksen roolia muovanneista tapahtumista ja sopimuksista.

1951

22. heinäkuuta

Pariisin sopimuksen allekirjoittaminen 23.7.1952
Pariisin sopimuksen allekirjoittaminen 23.7.1952

Pariisin sopimus

Pariisin sopimuksella perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY), jonka avulla luotiin yhteiset markkinat hiilelle ja teräkselle. Näin lievitettiin Euroopan maiden välillä toisen maailmansodan jälkeen vallinnutta epäluottamusta ja jännitteitä. EHTY-sopimus, jonka voimassaolo päättyi vuonna 2002, oli ensimmäinen Euroopan yhteisön perustamissopimuksista.

1952

8. syyskuuta

EHTYn erityisen ministerineuvoston ensimmäinen istunto

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön erityisen ministerineuvoston ensimmäinen istunto pidettiin Luxemburgissa. Ministerineuvostosta tuli sittemmin Euroopan unionin neuvosto.

1958

1. tammikuuta

Rooman sopimukset

Rooman sopimuksilla perustettiin Euroopan talousyhteisö (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom). ETYn neuvoston ensimmäinen istunto pidettiin 25. tammikuuta 1958, ja sen puheenjohtajana toimi Belgian ulkoministeri Victor Larock.

1965

2. heinäkuuta

Ranska ei osallistu neuvoston istuntoihin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta syntyneen erimielisyyden vuoksi
Ranska ei osallistu neuvoston istuntoihin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta syntyneen erimielisyyden vuoksi

Tyhjän tuolin kriisi

Vuonna 1965 Ranska ilmoitti, ettei se aio osallistua neuvoston istuntoihin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta syntyneen erimielisyyden vuoksi. Kriisi saatiin sittemmin ratkaistua vuoden 1966 Luxemburgin kompromissilla, jonka mukaan päätöksiin vaaditaan yksimielisyys, kun kyseessä ovat tärkeät edut.

1967

9. huhtikuuta

Sulautumissopimukset

Näillä kahdella sopimuksella (1967 ja 1971) kolme yhteisöä (EHTY, Euratom ja ETY) saivat yhteisen neuvoston, yhteisen komission ja yhteisen budjetin. Coreperistä tuli virallisesti neuvoston valmisteluelin.

1973

1. tammikuuta

Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta allekirjoittavat sopimuksen liittymisestä EU:hun
Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta allekirjoittavat sopimuksen liittymisestä EU:hun

Ensimmäinen laajentuminen

Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta liittyivät Euroopan yhteisöihin, ja jäsenvaltioiden määrä kasvoi yhdeksään.

1975

11. maaliskuuta

Ensimmäinen Eurooppa-neuvoston kokous Dublinissa 11.3.1975
Ensimmäinen Eurooppa-neuvoston kokous Dublinissa 11.3.1975

Eurooppa-neuvoston ensimmäinen kokous

Eurooppa-neuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa Dublinissa maaliskuussa 1975.

1981

1. tammikuuta

Kreikka liittyy EU:hun

EU:n jäsenmäärä kasvoi kymmeneen, kun Kreikka liittyi unioniin.

1985

14. kesäkuuta

Schengenin sopimus

Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Ranska ja Saksa ja allekirjoittivat Schengenissä, Luxemburgissa, Schengenin sopimuksen, jolla poistettiin rajatarkastukset.

Schengenin sopimus mahdollisti vähitellen matkustamisen ilman sisärajoilla tehtäviä passintarkastuksia. Schengenin sopimuksen täytäntöönpano alkoi myöhemmin, vuonna 1995.

1986

1. tammikuuta

Espanja ja Portugali liittyvät EU:hun 1.1.1986
Espanja ja Portugali liittyvät EU:hun 1.1.1986

Espanjasta ja Portugalista tulee EU-jäseniä

Espanja ja Portugali liittyivät EU:hun. Tämän jälkeen Euroopan yhteisöissä oli 12 jäsentä.

1987

1. heinäkuuta

Euroopan yhtenäisasiakirja

Euroopan yhtenäisasiakirjalla perustettiin sisämarkkinat, joilla vallitsee tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus. Samalla käynnistettiin ulkopoliittinen yhteistyö ja laajennettiin määräenemmistösäännön käyttöä neuvoston päätöksenteossa.

Euroopan yhtenäisasiakirja toimi myös oikeusperustana Eurooppa-neuvostolle virallistamalla valtion- ja hallitusten päämiesten kokoukset.

1992

11. joulukuuta

Julkiset istunnot

Vuoden 1992 Edinburghin Eurooppa-neuvosto päätti ottaa käyttöön julkiset keskustelut. Käytäntöä on sittemmin laajennettu merkittävästi, viimeksi Lissabonin sopimuksella.

Neuvoston julkisia keskusteluja ja käsittelyjä voi nykyään seurata sen verkkosivustolta.

1993

1. marraskuuta

Maastrichtin sopimuksen allekirjoittaminen
Maastrichtin sopimuksen allekirjoittaminen

Maastrichtin sopimus

Maastrichtin sopimuksen voimaantulon myötä syntyi Euroopan unioni, jonka perustana oli laajennettu 'yhteisöpilari'. Sopimuksella luotiin talous- ja rahaliitto sekä kaksi uutta pilaria: yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) ja yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa (OSA).

Eurooppa-neuvosto sai Maastrichtin sopimuksessa virallisen aseman: sen tehtävänä on antaa EU:lle tämän kehittämiseksi tarvittavat virikkeet ja määritellä kehittämisen yleiset poliittiset suuntaviivat. 

Maastrichtin sopimuksella aloitettiin myös siirtyminen euron käyttöön ja käynnistettiin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP). 

1995

1. tammikuuta

EU:n neljäs laajentuminen

Itävalta, Suomi ja Ruotsi liittyivät EU:hun. Unionin 15 jäsenvaltiota käsittivät nyt lähes koko läntisen Euroopan.

1997

13. joulukuuta

Euroryhmän perustaminen

Eurooppa-neuvosto hyväksyi euroryhmän perustamisen. Euroryhmä on epävirallinen elin, jossa kokoontuvat niiden maiden valtiovarainministerit, joiden rahayksikkö on euro. Ensimmäinen euroryhmän kokous pidettiin 4. kesäkuuta 1998 Senningenin linnassa Luxemburgissa.

1999

1. toukokuuta

Amsterdamin sopimus
Amsterdamin sopimus

Amsterdamin sopimus

Amsterdamin sopimuksella perustettiin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, ja Schengenin sopimus sisällytettiin osaksi EU:n oikeutta. Sopimuksella muutettiin neuvoston pääsihteerin asemaa: hänestä tuli myös yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

2002

1. tammikuuta

Eurosetelit ja -kolikot lasketaan liikkeeseen
Eurosetelit ja -kolikot lasketaan liikkeeseen

Euro lasketaan liikkeeseen

Eurosetelit ja -kolikot laskettiin liikkeeseen 1. tammikuuta 2002, ja euro korvasi kansalliset valuutat.

2003

1. helmikuuta

Nizzan sopimus

Nizzan sopimuksella uudistettiin EU:n toimielimiä EU:n valmistautuessa laajentumaan 27-jäseniseksi. Neuvostoa uudistettiin, jotta voitiin laajentaa määräenemmistöpäätösten käyttöä ja ottaa käyttöön jäsenvaltioiden tiiviimmän yhteistyön periaate.

2004

1. toukokuuta

EU:n mittavin laajentuminen

EU:hun liittyi samaan aikaan kymmenen uutta jäsenvaltiota: Tšekin tasavalta, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovakia ja Slovenia. Tämä on EU:n suurin yksittäinen laajentuminen asukkaiden ja maiden määrällä mitattuna.

Tämän jälkeen EU:ssa oli 25 jäsenvaltiota.

2007

1. tammikuuta

EU:n jäsenmäärä kasvaa 27:ään Bulgarian ja Romanian liityttyä EU:hun
EU:n jäsenmäärä kasvaa 27:ään Bulgarian ja Romanian liityttyä EU:hun

Bulgaria ja Romania liittyvät EU:hun

Bulgariasta ja Romaniasta tuli EU-jäseniä. EU:ssa oli nyt 27 jäsenvaltiota.

2009

1. joulukuuta

Lissabonin sopimuksen allekirjoittaminen
Lissabonin sopimuksen allekirjoittaminen

Lissabonin sopimus

Lissabonin sopimus tuli voimaan. Sopimuksella uudistettiin EU:n rakennetta ja toimintaa.

Määräenemmistöpäätösten käyttöä laajennettiin neuvostossa.

Eurooppa-neuvostosta tuli täysivaltainen toimielin, jolla on oma puheenjohtaja. Eurooppa-neuvosto oli aiemmin epävirallinen elin, minkä vuoksi myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan asema oli epävirallinen. Puheenjohtajan tehtävää hoiti EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona kulloinkin toimineen jäsenvaltion valtion- tai hallituksen päämies. 

2012

10. joulukuuta

EU:lle myönnetään Nobelin rauhanpalkinto 2012 
EU:lle myönnetään Nobelin rauhanpalkinto 2012 

EU saa Nobelin rauhanpalkinnon

EU sai vuonna 2012 Nobelin rauhanpalkinnon rauhan, sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisestä Euroopassa.

Myöntäessään Nobelin rauhanpalkinnon EU:lle Norjan Nobel-komitean perusteena oli, että EU on ollut vakauttava tekijä, joka on auttanut Eurooppaa muuttumaan sodan maanosasta rauhan maanosaksi.

2013

1. heinäkuuta

Kroatia liittyy Euroopan unioniin

Kroatia oli Slovenian jälkeen toinen entisen Jugoslavian maa, joka liittyi EU:hun. 

Tämän jälkeen EU:ssa on 28 jäsenvaltiota.