Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit
Ulkoasianneuvoston (ulkoasiat/kehitys) pääkohdat 11.12.2017
Suorat lähetykset
Suorat lähetykset

11. joulukuuta 2017

  • 7.30 Saapumiset
  • 8.00 Ulkoasiainedustaja Federica Mogherinin ja Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun lausunnot
  • 13.30 Lehdistötilaisuus

Arvioitu aikataulu

Tärkeimmät tulokset

Lähi-itä

Ulkoasiainedustaja ja EU:n ulkoministerit tapasivat Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun epävirallisessa aamiaiskokouksessa neuvoston istunnon yhteydessä. Euroopan unioni toisti kokouksessa yhtenäiset ja selkeät näkemyksensä Jerusalemin asemasta kahden valtion tulevana pääkaupunkina, kahden valtion ratkaisun säilyttämisen merkityksestä ja alueellisten kysymysten osalta tarpeesta panna täytäntöön Iranin ydinsopimus (JCPOA).

"Euroopan unioni auttaa löytämään ratkaisuja ja välttämään vaarallisia tyhjiöitä, jotka vain vahvistaisivat radikalismia ja ääriliikkeitä, mitä emme halua nähdä tällä alueella emmekä muualla".

Federica Mogherini, ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Neuvosto keskusteli laajemman Lähi-idän alueen viimeaikaisista tapahtumista. Ministerit pohtivat, miten EU voisi auttaa rajoittamaan tilanteen kärjistymistä alueella ja säilyttämään sen vakaus sekä vahvistamaan edistymistä esimerkiksi Libanonissa. He korostivat olevan jatkossakin tärkeää varmistaa, että Libanon jatkaa työtä viime kuukausien saavutusten pohjalta asettaen etusijalle kansalaistensa edut ja välttäen joutumasta uudeksi ulkoisen väliintulon uhriksi.

Ministerit ilmaisivat huolensa Jemenin tilanteen vakavasta heikkenemisestä, joka on johtanut todelliseen humanitaariseen katastrofiin. He päättivät jatkaa työtään, jolla pyritään elvyttämään YK-johtoisia toimia poliittisen ratkaisun löytämiseksi Jemenin konfliktiin asiaa koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti.

Ministerit muistuttivat myös, että EU tukee edelleen YK:n erityislähettilään Staffan de Misturan toimia Syyriassa. Tämä on olennaista poliittisen neuvotteluratkaisun löytämiseksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2254 mukaisesti. EU järjestää Brysselissä ensi keväänä Syyrian ja sen lähialueiden tulevaisuuden tukemista käsittelevän toisen konferenssin, joka on osoitus uudesta kansainvälisestä solidaarisuudesta ja tuesta.

Ministerit korostivat, että on tärkeää jatkaa ja vahvistaa EU:n sitoutumista Irakiin. Ulkoasiainedustajan ja komission on määrä esitellä ehdotus uudeksi strategiaksi tammikuussa 2018.

Afrikka

Ulkoministerit keskustelivat lounaalla G5 Sahel -ryhmän (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger ja Tšad) edustajien kanssa EU:n ja G5 Sahelin yhteistyöstä. Sen jälkeen ulkoministerit ja kehitysyhteistyöministerit keskustelivat Norsunluurannikolla 29.–30. marraskuuta 2017 pidetyn Afrikan unionin ja EU:n huippukokouksen jatkotoimista. Ministerit painottivat huippukokouksen merkitystä ja sitä, että afrikkalaisten kumppanien kanssa on työskenneltävä jatkossakin osallistavalla tavalla. Nuorten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisen olisi edelleen oltava keskeinen osa EU:n ja Afrikan suhteita.

Kauppaa tukeva kehitysapu

Neuvosto keskusteli kauppaa tukevan kehitysavun päivitettyä strategiaa koskevista päätelmistä ja hyväksyi ne. Strategian tavoitteena on parantaa kehitysmaiden integroitumista kansainväliseen kauppajärjestelmään ja mahdollistaa köyhyyden vähentäminen kaupan ja investointien avulla.

Ministerit korostivat, että on tärkeää lisätä synergiaa niiden kehitysyhteistyön eri rahoitusvälineiden kesken, joita EU ja sen jäsenmaat käyttävät edistääkseen kauppaa tukevaa kehitysapua. He tähdensivät myös, että kauppaa tukevien kehitysapuohjelmien vaikutusta on tehostettava lisäämällä yhteistyötä yksityissektorin, kansalaisyhteiskunnan ja paikallisviranomaisten kanssa.