Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist

Cé a fhéadfaidh cur isteach orthu?

Is féidir leo siúd a leanas páirt a ghlacadh:

 • oibreoirí eacnamaíocha atá cláraithe san Aontas
 • saoránaigh uile an Aontais
 • oibreoirí eacnamaíocha as tír nach tír de chuid an Aontais í ach a bhfuil comhaontú aici leis an Aontas maidir leis na margaí soláthair phoiblí a oscailt

Ionas go mbeidh siad incháilithe chun tairiscint a chur isteach ní mór don méid seo a leanas a bheith fíor i gcás na n-oibreoirí eacnamaíocha:

 • ní féimhigh iad
 • ní raibh siad ciontach i mí-iompar tromchúiseach gairmiúil
 • tá a gcuid dualgas comhlíonta acu maidir le cánacha agus ranníocaíochtaí slándála sóisialta a íoc
 • níor ciontaíodh iad i gcoir, i gcalaois, i sciúradh airgid, i bhfostú leanaí, i bheith páirteach in eagraíocht choiriúil ná in aon ghníomhaíocht mhídhleathach eile a bheadh i gcoinne leasanna airgeadais an Aontais
 • níor thug siad bréagléiriú go calaoiseach nó go faillíoch ar fhaisnéis
 • níor eisiadh iad ón tairiscint

Is minic a úsáideann institiúidí an Aontais an téarma "glaonna" agus iad ag tagairt do nósanna imeachta tairisceana. Cumhdaítear an méid seo a leanas leis an téarma sin:

 • Glaonna ar thairiscintí (fógraí conartha a fhoilsítear san Iris Oifigiúil)
 • Glaonna ar léiriú spéise i leith conarthaí soláthair, seirbhíse agus oibreacha a bhronnadh

Is ar an luach a mheastar a bheidh i gceist le conradh a bhraitheann an rogha a dhéantar maidir leis an nós imeachta tairisceana agus maidir leis na ceanglais fógraíochta.

Conarthaí ar luach níos airde ná €135 000

Foilsítear na fógraí conartha le haghaidh glaonna ar luach níos airde ná €135 000 i Sraith S d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh freisin agus is féidir iad a léamh ar líne i mbunachar sonraí TED an Aontais.

Tá na doiciméid soláthair agus faisnéis eile maidir leis na glaonna leanúnacha ar fáil sa roinn rThairiscintí de shuíomh TED.

Molaimid duit clárú ar an suíomh gréasáin seo d’fhonn rochtain a fháil ar a chuid feidhmeanna go léir.

Conarthaí ar luach €15 000 go €135 000

Foilsítear glaonna ar thairiscintí maidir le conarthaí ar luach idir €15 000 agus €135 000 ar an suíomh gréasáin seo faoi "glaonna reatha".

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil, le do thoil, leis an duine a liostaítear mar phointe teagmhála san fhógra i leith an ghlao.

Conarthaí ar luach níos ísle ná €15 000

Féadfar conarthaí ar luach níos lú ná €15 000 a bhronnadh trí nós imeachta idirbheartaíochta gan fógra conartha a fhoilsiú roimh ré. Ní dhéantar na deiseanna sin a fhógairt, ach má chuireann tú tú féin in iúl ar an margadh d'fhéadfá cuireadh a fháil tairiscint a chur isteach maidir leis an gcineál seo conartha.

Foirmeacha éigeantacha maidir le rannpháirtíocht i nósanna imeachta soláthair na hArdrúnaíochta

D’fhonn a bheith rannpháirteach i nósanna imeachta soláthair na hArdrúnaíochta, is gá duit foirm eintitis dhlíthiúil agus foirm aitheantais airgeadais a chomhlánú chun sonraí do chuideachta agus mionsonraí do chuntais bainc a chur ar fáil dúinn: