Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist

Príomhphointí an chláir oibre

Beidh cruinniú na Comhairle in Buenos Aires, an Airgintín, le linn an 11ú comhdháil aireachta de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT), a bheidh ar siúl ón 10 go dtí an 13 Nollaig. Tiocfaidh an Chomhairle le chéile den chéad uair ar an 10 Nollaig ar 11.30 de réir an ama áitiúil (15.30 CET).

Glacfaidh sí conclúidí a mbainfear úsáid astu mar thagairt do sheasamh an Aontais le linn chomhdháil na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT).

Is féidir go dtionólfar cruinnithe breise de chuid na Comhairle agus den Choiste um an mBeartas Trádála láithreach bonn, má thagann cor nua sa scéal.

Tiocfaidh an Chomhairle le chéile chun téacsanna caibidlíochta na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) a fhormheas thar ceann an Aontais agus chun measúnú a dhéanamh, nuair a bheidh sé thart, ar a d'éirigh as an gcomhdháil.