Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Dohoda o Európskom mechanizme pre stabilitu

V súvislosti s novým Európskym mechanizmom pre stabilitu (EMS) sa 23. januára uskutočnilo medzivládne ministerské zasadnutie, na ktorom sa odsúhlasilo znenie príslušnej zmluvy, ako aj návrh fiškálnej dohody. Predtým v rovnaký deň ministri financií eurozóny zhodnotili situáciu v Grécku.


© Európska únia, 2012

Európsky mechanizmus pre stabilitu

Na zasadnutí ministrov 27 členských štátov, ktorému predsedal predseda Euroskupiny Jean-Claude Juncker, sa dosiahla dohoda o zmluve o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS).

Jean-Claude Juncker vysvetlil, že EMS bude môcť použiť nové nástroje, ktoré sa zaviedli pre ENFS, t. j. nákupy na primárnom trhu, intervencie na sekundárnom trhu, rekapitalizácia finančných inštitúcií a preventívne programy.

„V prípade núdze budeme môcť prijať rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou namiesto vzájomnej dohody, aby bolo možné EMS vždy promptne použiť“, uviedol.

Primeranosť úverového stropu EMS sa bude pravidelne skúmať. Súčasný spoločný strop úverovej kapacity ENFS/EMS v objeme 500 miliárd EUR prehodnotia hlavy štátov alebo vlád začiatkom marca.

Prechodnými dojednaniami medzi ENFS a EMS sa podľa potreby zabezpečí nepretržité financovanie prebiehajúcich programov.

Zmluva o EMS sa podpíše vo februári a následne ju budú ratifikovať členské štáty. Platnosť nadobudne v júli 2012, teda o rok skôr oproti pôvodnému zámeru.

Rokovanie o fiškálnej dohode

Na zasadnutí, na ktorom sa zúčastnilo 27 ministrov a niekoľko poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa podieľali na prípravných prácach, sa rokovalo o návrhu znenia novej medzivládnej zmluvy, ktorej cieľom je pomôcť zabezpečiť fiškálnu udržateľnosť v eurozóne.

„Znenie v súčasnej podobe je dobrým základom pre rokovania hláv štátov alebo vlád, ktoré sa uskutočnia budúci pondelok,“ uviedol Jean-Claude Juncker.

Rozhodnutie o zavedení takejto zmluvy sa prijalo na decembrovom európskom samite. Očakáva sa, že vedúci predstavitelia sa na zmluve dohodnú na konci januára a podpíšu ju do začiatku marca. Cieľom je čo najskôr zahrnúť jej ustanovenia do zmlúv Únie.

Grécko: pokračovanie v rokovaniach so súkromnými veriteľmi

Euroskupina, ktorá je zasadnutím ministrov financií eurozóny, preskúmala pokrok v rokovaniach, ktoré prebiehajú medzi gréckou vládou a zástupcami súkromných držiteľov dlhopisov a ktoré sa týkajú zapojenia súkromného sektora do reštrukturalizácie gréckeho dlhu.

Predseda Juncker uviedol: „Uvítali sme pokrok v zbližovaní a požiadali sme grécku vládu, aby v najbližších dňoch dospela k jednotnému chápaniu hlavných podmienok ponuky týkajúcej sa zapojenia súkromného sektora, a to so zreteľom na hlavné parametre a ciele stanovené samitom eurozóny 26. októbra.“

V poslednom týždni začala trojka (Európska komisia, Európska centrálna banka a Medzinárodný menový fond) rokovať o druhom programe úprav v snahe zabezpečiť udržateľnosť gréckeho dlhu. Komisár Olli Rehn uviedol, že Atény sa budú musieť prioritne zamerať na urýchlenie realizácie štrukturálnych reforiem s cieľom posilniť svoje hospodárstvo a rast. Výsledky druhého programu očakáva v nadchádzajúcich týždňoch.

 

Ďalšie informácie:
Správa eurozóny  
Videozáznamy z tlačovej konferencie Euroskupiny a EMS 
Webové stránky Euroskupiny 
Správa ekonomických záležitostí v grafoch (Webové stránky Komisie)

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?