Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Podpora železničného sektora

Ministri dopravy EÚ dosiahli 12. decembra politickú dohodu o návrhu, v dôsledku ktorého by sa železničná doprava mala stať efektívnejším a konkurencieschopnejším druhom dopravy. Rada teraz začne rokovať s Európskym parlamentom s cieľom dosiahnuť dohodu o konečnom znení.


© Fotolia

Cieľom novej smernice o jednotnom európskom železničnom priestore je objasniť a modernizovať regulačný rámec pre európske železničné odvetvie v záujme zvýšenia investícií, zlepšenia dohľadu nad trhom a posilnenia hospodárskej súťaže. Spájajú, aktualizujú a zjednodušujú sa v nej tri právne akty („prvý železničný balík“ prijatý v roku 2001), ktoré vedú k postupnej liberalizácii železničného odvetvia na európskej úrovni.

Medzi zmeny, ktoré prináša nové znenie, patria:

– priehľadnejšie podmienky prístupu na železničný trh
– ustanovenia zaručujúce nediskriminačný prístup na trh
– posilnenie nezávislosti vnútroštátnych regulačných orgánov a ich právomocí, napríklad na účely uloženia sankcií alebo vykonania auditov
– posilnená spolupráca medzi regulačnými orgánmi v cezhraničných záležitostiach
– nové pravidlá na zlepšenie financovania železničnej infraštruktúry.

Tento impulz pre železnice by mal pomôcť pri zvyšovaní ich podielu na dopravnom trhu, a tak podporiť druh dopravy, ktorý je šetrnejší voči životnému prostrediu.

 

Dalšie informácie:
Návrh smernice v znení schválenom Radou 12. decembra 2011
(úplné znenie politickej dohody vo formáte pdf)
Tlačová správa
(pdf) – týka sa celého zasadnutia
Webové stránky Európskej komisie o železničných trhochPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?