Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Dezbatere constructivă privind plățile directe pentru agricultori

Cu ocazia reuniunii lor din 26 aprilie, miniștrii agriculturii au discutat despre reforma plăților pentru agricultori, care reprezintă o parte considerabilă din cheltuielile UE. Dezbaterea face parte din cadrul mai amplu al dezbaterilor privind reforma politicii agricole comune a UE.


Mette Gjerskov, Ministrul danez al Alimentației,
Agriculturii și Pescuitului, discutând cu Nikolaus
Berlakovich, Ministrul austriac Federal al Agriculturii,
Silviculturii, Mediului și Gospodăririi Apelor

© Uniunea Europeană

„A fost o zi deosebit de constructivă. Am avut întruniri fructuoase și discuții foarte deschise. Sunt sigur că astăzi am realizat progrese cu privire la PAC (politica agricolă comună)”, a declarat Ministrul danez al Alimentației, Agriculturii și Pescuitului, Mette Gjerskov, care a prezidat reuniunea.

Miniștrii sunt de acord că una dintre sarcinile esențiale în domeniul reformei este de a garanta că plățile sunt bine direcționate și sunt cheltuite în mod eficient. Ministrul Gjerskov a spus că este la fel de important ca măsurile de reformă să fie „simple și să nu implice nicio sarcină administrativă suplimentară pentru agricultori sau pentru administrații.”

O mai bună direcționare a sprijinului pentru agricultori

Miniștrii au recunoscut în mare parte necesitatea unei mai bune direcționări a plăților pentru anumite grupuri de agricultori:     

„Tinerii agricultori” și „micii agricultori”: Miniștrii au fost de acord că nevoile acestor două grupuri trebuie să fie vizate mai bine. Tinerii trebuie să beneficieze de posibilitatea unui sprijin majorat, întrucât numai 6% din toți agricultorii din UE au în prezent vârste mai mici de 35 de ani, iar acest fapt ridică temeri legate de viitorul agriculturii. Tinerii agricultori trebuie ajutați prin reducerea birocrației.

Agricultorii din zonele care se confruntă cu constrângeri naturale” (și anume, zonele în care agricultura este îngreunată din cauza condițiilor naturale): Statele membre ar putea sprijini posibilitatea unui sprijin majorat, dar și-au exprimat dorința de a vedea cum ar putea fi acesta compatibil cu un program similar prevăzut în cadrul Fondului pentru dezvoltare rurală.

În ceea ce privește sprijinul majorat pentru agricultorii care își desfășoară activitatea în sectoare specifice sau în regiuni care se confruntă cu dificultăți („sprijinul cuplat facultativ”), care sunt deosebit de importante din motive economice, sociale și ecologice, miniștrii au exprimat păreri diferite, ceea ce a determinat Președinția să conchidă că propunerea Comisiei a instituit un echilibru.

În urma preocupărilor legate de faptul că plățile către exploatațiile agricole sunt plătite unor întreprinderi a căror activitate principală nu este agricultura, miniștrii au analizat propunerile Comisiei de a limita plățile la „agricultorii activi”, considerând că este nevoie de o abordare mai simplă, mai ușor de pus în practică.

De asemenea, mai multe țări și-au exprimat preferința ca introducerea acestor scheme pentru grupuri specifice să fie neobligatorie și să rămână la discreția lor.

„Plafonarea” plăților destinate exploatațiilor agricole mari

Stabilirea unui plafon pentru sumele plătite celor mai mari exploatații agricole din UE („plafonare”) este una dintre chestiunile care fac obiectul negocierilor actuale privind Cadrul financiar multianual pentru 2014-2020.

Prin urmare, miniștrii agriculturii s-au mărginit să discute despre metoda propusă de Comisie și de modul în care s-ar putea acționa mai ușor în practică.

Nivelul uniform al plăților până în 2019

Comisia propune ca statele membre să reorganizeze plățile agricole astfel încât, până în 2019, agricultorii din aceeași țară sau din aceeași regiune să primească fiecare același nivel al plăților pe hectar.

Mai mulți miniștri au ridicat semne de întrebare privind impactul acestei propuneri și au subliniat necesitatea de a se acționa cu prudență. Mulți dintre aceștia au evidențiat necesitatea unei flexibilități sporite și unor perioade de tranziție adecvate.

Următoarele etape ale dezbaterilor privind reforma PAC

Mai 2012: Dezbatere privind ecologizarea PAC

Iunie 2012: Dezbatere privind politica de dezvoltare rurală

 

Informații suplimentare:
Comunicat de presă 
Conferința de presă (video)

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da    Nu


Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: