Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Uppgörelse om lagstiftning om ekonomisk styrning

Den 16 september enades finansministrarna från alla medlemsstater om ett paket med sex lagstiftningsakter ("sexpack") som ska förstärka den ekonomiska styrningen i Europeiska unionen och närmare bestämt i euroområdet.


© Mikhail Kukartsev - Fotolia.com

Detta informella möte i Ekofinrådet anordnades av det polska ordförandeskapet i rådet i Wroclaw, Polen. Alla kvarstående frågor klarades av och paketet kommer därmed kunna antas i oktober.

Fyra av de sex akterna syftar till att stärka budgetdisciplinen med hjälp av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. De övriga två är däremot tänkta att öka den ekonomiska stabiliteten genom att vara inriktade på makroekonomisk obalans inom EU.

Enligt det polska ordförandeskapet ska följande steg vidtas härnäst för att avsluta processen:

- Ordförandeskapet avslutar de nödvändiga formella förfarandena.
- Europaparlamentet håller en omröstning vid plenarsessionen i september.
- Ekofinrådets officiella antagande sker den 4 oktober.

De nya reglerna väntas träda i kraft så fort som möjligt och senast innan årets slut. 

Mer information:
Ordförandeskapets uttalande om "sexpack"

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?