Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Rozvoj prostredníctvom obchodu

Since its trade arrangements with the African, Caribbean and Pacific (ACP) group of countries were overturned by the World Trade Organisation (WTO), the EU has been negotiating new deals with its ACP partners. At the Foreign Affairs Council on 10 September, ministers took stock of the situation and discussed how to breathe new life into the negotiation process which has now lasted several years.


Coffee is an important export product from ACP countries
© Tomas Hajek, Fotolia

Rozvoj prostredníctvom obchodu


Káva je dôležitým vývozným produktom z krajín AKT
© Tomas Hajek, Fotolia

Keďže Svetová obchodná organizácia (WTO) zrušila obchodné dojednania EÚ so skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT), EÚ rokovala s partnermi z AKT o nových dohodách. Ministri na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 10. septembra zhodnotili situáciu a rokovali o tom, ako priniesť nový vietor do procesu rokovania, ktorý trvá už niekoľko rokov.

Nové dojednania, takzvané dohody o hospodárskom partnerstve (EPA), sú zamerané na podporu obchodu – a rozvíjaním podpory obchodu aj na podporu udržateľného rastu a znižovanie chudoby v krajinách AKT. Cieľom uvedených dohôd je tiež podporiť postupnú integráciu štátov AKT do svetovej ekonomiky a pritiahnuť priame zahraničné investície.

Krajiny AKT sa zoskupili do regiónov tak, aby sa dojednania mohli ušiť na mieru konkrétnym domácim pomerom. Dohody poskytujú voľný prístup na trhy EÚ bez vývozných ciel, pričom sa trhy AKT otvoria produktom a službám z EÚ len postupne. Pre najmenej rozvinuté krajiny sa uplatnia najvýhodnejšie pravidlá.

Dohodami o hospodárskom partnerstve chceme nielen posilniť obchod, ale aj podať pomocnú ruku kontinentom ako Afrika a posilniť obchodné väzby, ktoré nás spájajú,“ vyhlásil Steven Vanackere, predseda Rady a minister zahraničných vecí Belgicka. „Chceme tak zosúladiť rozvoj s rámcom viacstranného obchodu.“

Ďalšie informácie:
Tlačová správa
Internetové vysielanie tlačovej konferencie
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?