Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Interna reformer i Zimbabwe uppmuntras

The Foreign Affairs Council adopted conclusions on 22 February concerning the situation in Zimbabwe and the renewal of the sanctions imposed by the EU owing to the insufficient progress by the country with its internal reforms. These restrictions can only be lifted in response to concrete steps in the implementation of the 2008 power-sharing deal known as the Global Political Agreement (GPA).


© Fotolia

Interna reformer i Zimbabwe uppmuntras


© Fotolia

Rådet (utrikes frågor) antog den 22 februari slutsatser om läget i Zimbabwe och om en förlängning av de sanktioner som EU infört eftersom landet inte gjort tillräckliga framsteg med sina interna reformer. Restriktionerna kan bara hävas om konkreta steg tas för att genomföra maktdelningsöverenskommelsen från 2008, det s.k. Global Political Agreement.

De nuvarande restriktiva åtgärderna gäller till och med den 20 februari 2011. De omfattar ett förbud mot vapenförsäljning, en frysning av tillgångar och förbud mot inresa till och transitering genom en EU-medlemsstat för personer vilkas verksamhet allvarligt undergräver demokratin, respekten för de mänskliga rättigheterna och rättstatsprincipen i Zimbabwe. Dessutom avbryts EU:s utvecklingssamarbete med Zimbabwe under ytterligare ett år.

Rådet konstaterade att den nationella samlingsregering som bildades förra året av president Robert Mugabe och premiärminister Morgan Tsvangirai har gjort insatser för att genomföra överenskommelsen, särskilt på det ekonomiska området. Rådet noterade ändå att framstegen tyvärr är otillräckliga när det gäller rättsstatsprincipen, respekten för mänskliga rättigheter, konstitutionella reformer, maktdelning på lika villkor, reformering av säkerhetssektorn samt skydd av investerare.

Sanktionerna är inte riktade mot Zimbabwes folk. EU är faktiskt fortfarande landets största biståndsgivare, särskilt genom stödet till jordbruk och livsmedelstrygghet, de sociala sektorerna, utbildning och överenskommelsens genomförande. Unionen betalade 2009 ut 274 miljoner euro i Zimbabwe.

För mer information:

Rådets slutsatser om Zimbabwe

Rådets pressmeddelande

Webbutsändning av rådets presskonferens
Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?