Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Överenskommelse i euroområdet om förstärkning av brandväggen

Vid eurogruppens möte i Köpenhamn den 30 mars 2012 enades finansministrarna om att upprätta en brandvägg på mer än 800 miljarder euro för att skydda euroområdets finansiella stabilitet.


© Orlando Florin Rosu - Fotolia.com

Förstärkt gemensam utlåningskapacitet för Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) och Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF)

Det sammanlagda utlåningstaket för den tillfälliga Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och den permanenta europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) kommer höjas från 500 miljarder euro till 700 miljarder euro.

Från och med juli i år kommer den finansiella institutionen ESM med säte i Luxemburg att vara den viktigaste fond som finansierar nya stödprogram för länder i euroområdet om så krävs. Dess nya maximala utlåningsvolym kommer att uppgå till 500 miljarder euro. De befintliga programmen, som uppgår till omkring 200 miljarder euro, kommer också i fortsättningen att finansieras genom EFSF.

ESM:s och EFSF:s utlåningskapacitet kompletterar de 102 miljarder euro som redan har betalats ut i bilaterala lån och från EU:s fonder för att stödja Grekland, Irland och Portugal.

Dessutom har medlemsstaterna i euroområdet åtagit sig att stå för 150 miljarder euro i bilaterala bidrag till Internationella valutafonden.

Inbetalning av kapital till ESM bör påskyndas

Eftersom ESM:s utlåningskapacitet är beroende av beloppet inbetalat kapital enades eurogruppen om att påskynda sin inbetalning av kapital jämfört med den takt som föreskrevs i ESM-fördraget. Vid behov kan inbetalningen påskyndas ytterligare.

Greklands swappning av obligationer som omfattas av utländsk lag

Eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker uppmanade i sitt uttalande innehavare av grekiska obligationer som omfattas av utländsk lag att delta i det skuldbyte som erbjuds av de grekiska myndigheterna (deltagandet av den privata sektorn) och på så sätt bidra till Greklands hållbara skuldsättning. Erbjudandeperioden för obligationsinnehavare som omfattas av utländsk lag löper fram till den 4 april.

 

Mer information:
Uttalande från eurogruppen, den 30 mars 2012 (pdf) (en)
Uttalande från eurogruppens ordförande, den 30 mars 2012 (pdf) (en)
Euroområdets styrning (en)
Eurogruppens webbsidor (en)
Uttalande från eurogruppens ordförande, den 9 mars 2012, bland annat om deltagandet av den privata sektorn (pdf) (en)
Uttalande från eurogruppen av den 20 februari 2012 om överenskommelsen om ett andra program för Grekland (pdf) (en)
Ekonomisk styrning: en grafisk översikt (kommissionens webbplats) (en)

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?