Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Förlängning av föräldraledighet

Parents will be able to better combine work and family in the future, as on 30 November employment ministers agreed to strengthen the minimum requirements for parental leave. A new directive will give legal effect to a recent agreement between European employers and trade unions. All employees regardless of their type of contract will enjoy longer periods of leave and better protection against discrimination.


© Fotolia

Förlängning av föräldraledighet


© Fotolia

Eftersom arbetsmarknadsministrarna den 30 november enades om att förbättra minimikraven för föräldraledighet kommer föräldrar att framöver kunna kombinera arbets- och familjeliv på bättre sätt. Ett nytt direktiv kommer att ge rättslig verkan åt en överenskommelse som nyligen slöts mellan europeiska arbetsgivare och fackföreningar. Alla arbetstagare kommer, oavsett typ av avtal, att kunna åtnjuta längre ledighetsperioder och ett bättre skydd mot diskriminering.

De nya bestämmelserna, som ska tillämpas från och med början av 2012, kommer att leda till flera förbättringar av situationen för arbetande föräldrar. Varje förälder ska per barn kunna ta ledigt i fyra månader, medan många EU-länder för närvarande endast beviljar tre månader. Åtminstone en av dessa månader ska inte kunna överföras från en förälder till en annan. Detta för att uppmuntra fäder att ta större ansvar för familjen.

Föräldrar som återvänder från föräldraledighet kommer att ha rätt att begära flexibla arbetsformer och arbetsgivarna måste behandla och besvara sådana ansökningar. Andra nya inslag i förhållande till den tidigare överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter som slöts 1995, inkluderar ett förtydligande om att visstidsanställda, deltidsarbetande eller arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag också ska omfattas. En kvalifikationsperiod kan komma att krävas, men får inte överskrida ett år.

Arbetande föräldrar kommer att skyddas mot inte endast avsked utan även mot mindre gynnsam behandling på grund av att de tar ut föräldraledighet. På det hela taget syftar de nya bestämmelserna till att öka jämställdheten genom att ge kvinnor samma arbetsmöjligheter som män.

Även om det är de nationella regeringarna som huvudsakligen är ansvariga för sysselsättningspolitiken har EU en kompletterande roll genom att fastställa miniminormer för arbete och skapa lika förutsättningar för europeiska arbetsgivare.

Ytterligare information:

Rådets pressmeddelande (pdf)

Webbutsändning av rådets presskonferens

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?