Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Et sundere og grønnere fiskeri i EU

Den 14. maj fortsatte EU's landbrugs- og fiskeriministre debatten om reformen af EU's fælles fiskeripolitik, denne gang med fokus på, hvordan man opnår et "maksimalt bæredygtigt udbytte" (MSY) - den største gennemsnitlige fangst, der kan tages af en fiskebestand, uden at det skader bestandens reproduktion. EU har en international forpligtelse til at opfylde dette krav inden 2015.


© Fotolia

Forvaltning af fiskeriet under hensyn til MSY skulle sikre genopbygningen af EU's fiskebestande (i øjeblikket overfiskes omkring 82 % af bestandene i Middelhavet og 36 % af bestandene i Atlanterhavet) og bidrage til at gøre økosystemerne sundere. Det skulle også forbedre fiskernes sociale og økonomiske vilkår på lang sigt og give større fangster, højere profitmargen og udbytte af investeringerne.

"Der hviler et meget stort ansvar på vore skuldre - det drejer sig ikke kun om fisk og fiskere i dag og i morgen. Vi taler virkelig om bæredygtigheden for fremtiden og for de kommende generationer", sagde Mette Gjerskov, Danmarks minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, der ledede mødet.

Alle medlemsstaterne er enige om at benytte MSY til at sikre fiskebestandenes bæredygtighed. De største vanskeligheder ligger efter deres opfattelse i den konkrete gennemførelse af dette mål.

Ministrene er enige om, at det første, der skal gøres for at opnå realistiske mål for MSY, er at tilvejebringe tilstrækkelig mange pålidelige videnskabelige data, som i øjeblikket ofte ikke foreligger i det fornødne omfang, og navnlig om blandet fiskeri, hvor der fanges flere forskellige arter.

Nogle medlemsstater anser fristen - 2015 - for at være for kort til at gennemføre MSY for bestande, som der ikke foreligger videnskabelig information om. De ville foretrække en mere gradvis proces, bl.a. for at undgå for abrupte tilpasninger i fiskeindustrien. Rådet er i vid udstrækning enigt med kommissæren for maritime anliggender og fiskeri, Maria Damanaki, i, at der bør fastsættes en klar frist, og flere delegationer foreslog 2020 som frist for afslutning af gennemførelsen.

"Vi har i Europa, i EU, en forpligtelse. ... Vi må kunne love resten af verden, at der bliver en grænse. Og love os selv det samme. Det er svært, men det skal gøres", sagde Mette Gjerskov.

Et andet vigtigt spørgsmål er, hvordan MSY gennemføres mest hensigtsmæssigt i blandet fiskeri og flerartsfiskeri, dvs. hvordan man tillader fangst af sunde bestande og samtidig ikke skader de sårbare bestande i de samme fiskeressourcer.

Mange medlemsstater finder, at man nok ikke opnår det ønskede resultat ved at sætte de mest sårbare arter som reference for et blandet fiskeri, og foreslår, at målene for MSY baseres på solide videnskabelige data og rådgivning. Andre delegationer foreslog endvidere, at anvendelse af selektivt grej eller lukning af visse områder også kunne medvirke til at opfylde målene for MSY for flere bestande på én gang.

Det er hidtil lykkedes for EU at bringe 20 af sine bestande op på det maksimale bæredygtige udbytte (MSY), hvilket ifølge kommissær Damanaki har øget indtjeningen - i alt 135 mio. EUR på ét år - for fiskerne i Nordsøen og Østersøen.

Formandskabet vil nu under hensyntagen til medlemsstaternes betænkeligheder, holdninger og forslag udarbejde en kompromistekst. Rådet forventer at nå frem til en samlet enighed (en såkaldt "generel indstilling"), så der kan indledes forhandlinger med Europa-Parlamentet i juni i år.

Yderligere oplysninger:
Pressekonference (video)
Ministrenes debat (video)
Reform af EU's fælles fiskeripolitik
Pressemeddelelse
 

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?