Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Prednostne naloge v kmetijstvu in ribištvu za naslednjih šest mesecev

Dansko predsedstvo je na seji Sveta za kmetijstvo in ribištvo 23. januarja predstavilo svoj kmetijsko-ribiški delovni program.


© Fotolia

Reformi kmetijske in ribiške politike EU dansko predsedstvouvršča med prednostne naloge. Ta dva sektorja želi napraviti bolj zelena, trajnostna in upravno manj obremenjena, ob tem pa poskrbeti za visoko kakovostno in varno kmetijsko proizvodnjo ter visoko raven dobrega počutja živali.

Reforma skupne kmetijske politike (SKP) je sicer zajetna naloga in je dansko predsedstvo ne namerava izpeljati do konca v svojem polletju: predvsem bo pripravilo podlago za delo naslednjih predsedstev. "Naša naloga je, da postavimo temelje, na katerih bo potem treba graditi [ti reformi]," je dejala danska ministrica za prehrano, kmetijstvo in ribištvo Mette Gjerskov.

Predsedstvo je prepričano, da bi do bolj zelenega in trajnostnega kmetijstva med drugim lahko prišli z okolju, naravi in podnebju prijaznimi metodami kmetovanja.

Te metode bi lahko razvili z inovacijami in raziskavami v kmetijstvu. Tako bi kmetijske subvencije v prihodnje lahko usmerili v dejavnosti, kot so razvoj kultur za pridobivanje bioplina in drugih podobnih okolju prijaznih rešitev.

Danska in Evropska komisija bosta pripravili konferenco o inovacijah in raziskavah v kmetijstvu, ki bo 7. marca 2012.

Kar zadeva hrano in veterinarske zadeve, se bo predsedstvo posvečalo predvsem pravnim aktom o hrani za dojenčke in hrani za posebne zdravstvene namene, o sistemih kakovosti in tržnih standardih za kmetijske proizvode (t. i. "sveženj o kakovosti") in o ekološkem kmetovanju.

Še prav poseben poudarek bo namenjen posodobitvi nadzora nad mesom in vprašanju protimikrobne odpornosti ter uporabi protimikrobnih snovi tako v humani medicini kot v veterinarstvu.

Ob tem je ena od jasnih prednostnih nalog danskega predsedstva tudi zaščita živali, zato bo Svet obravnaval novo strategijo za dobro počutje živali, ki jo je Komisija predložila na seji Sveta 23. januarja. Predsedstvo bo skupaj s Komisijo pripravilo mednarodno konferenco z naslovom "Strategija EU za dobro počutje živali 2012–2015", ki bo potekala od 29. februarja do 1. marca.

Kar zadeva reformo ribiške politike, si bo Svet prizadeval za sklenitev razprave o reformnem svežnju, ki obsega novo temeljno uredbo, novo skupno ureditev trga in evropski sklad za pomorstvo in ribištvo za obdobje 2014–2020.

Predsedstvo se bo še zlasti zavzelo za zmanjšanje obsega naključnega ulova in odpravo prakse zavržkov.

Hrvaška delegacija je na seji Sveta sodelovala kot aktivna opazovalka.

 

Več informacij:
Sporočilo za javnost (pdf)
Spletni posnetek tiskovne konference 
Spletni posnetek predstavitve prednostnih nalog danskega predsedstva
Spletni portal 50. obletnice skupne kmetijske politike

 

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da    Ne


Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?