Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Posilnenie koordinácie v oblasti hospodárskej politiky

Finance ministers approved in ECOFIN on 20 June, country-specific guidelines issued as part of the first European Semester, concerning member states' structural reforms and budgetary policies aimed at generating growth and stability.


© Alexandr Mitiuc, Fotolia

Posilnenie koordinácie v oblasti hospodárskej politiky

© Alexandr Mitiuc, Fotolia

Ministri financií na zasadnutí Rady ECOFIN 20. júna schválili usmernenia pre jednotlivé krajiny týkajúce sa štrukturálnych reforiem a rozpočtových politík členských štátov, vydané v rámci prvého európskeho semestra, s cieľom podporiť rast a stabilitu.

Usmernenia sa zakladajú na hodnotení, ktoré Komisia vykonala v súvislosti s národnými programami reforiem (NRP), a na národných programoch stability a národných konvergenčných programoch (SCP). Na zasadnutí Rady ECOFIN sa rokovalo napríklad o:

- očakávanom raste domáceho dopytu,

- dôchodkových reformách,

- veku odchodu do dôchodku,

- rovnováhe medzi progresívnym zdaňovaním práce a DPH a ekologickými daňami,

- daniach z nehnuteľnosti a hypotekárnych úrokoch.

„Týmto vysielame finančným trhom jasný signál, že sme posilnili EÚ a ochránili eurozónu.

Zostávame jednotní, iná cesta z krízy nevedie“ uviedol György Matolcsy, maďarský minister hospodárstva.

Prvý semester, ktorý sa začal 1. januára 2011, skončí, keď Európska rada na zasadnutí 23. až 24. júna tieto usmernenia, ako sa očakáva, schváli a Rada ich následne formálne prijme.

Počas jesene členské štáty sfinalizujú svoje rozpočty na rok 2012 a predložia ich svojim národným parlamentom, ktoré o nich rozhodnú.

Druhý európsky semester bude trvať od januára do júla 2012.

Viac informácií:
Tlačová správa
Internetové vysielanie tlačovej konferencie
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?