Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Skärpta regler för hedgefonder

Risks that managers of alternative investment funds, such as hedge or private equity funds, pose to their investors and to the stability of the whole financial system are to be monitored and supervised more rigorously. Finance ministers meeting at the Ecofin Council on 19 October struck a deal on the introduction of harmonised EU rules on the matter. The new directive would also allow the managers to provide services and to market funds throughout the European single market, subject to compliance with strict requirements.


© Fotolia

Skärpta regler för hedgefonder


© Fotolia

De risker som förvaltare av AIF-fonder (alternativa investeringsfonder), t.ex. hedgefonder och private-equityfonder, medför för sina investerare och stabiliteten i det finansiella systemet som helhet ska övervakas och kontrolleras mer noggrant. Finansministrarna kom överens om att införa harmoniserade EU-regler på området när de samlades i Ekofinrådet
den 19 oktober. Genom det nya direktivet skulle det även bli möjligt för förvaltare att tillhandahålla tjänster och marknadsföra fonder på hela EU:s inre marknad, förutsatt att strikta krav efterlevs.

"Det finns nu en sund enhällig överenskommelse i rådet på de punkter som krävs för att skydda konsumenterna och deras investeringar", sade Didier Reynders, som är Belgiens finansminister och Ekofinrådets ordförande.

AIF‑förvaltare (förvaltare av alternativa investeringsfonder) ansvarar för förvaltningen av ansenliga belopp av investerade tillgångar i Europa och kan utöva avsevärt inflytande på de marknader och företag som de investerar i. De påverkar i stort sett de marknader där de är verksamma positivt, men under den finansiella krisen har det nyligen framstått klart att de genom sin verksamhet också kan sprida risker i hela det finansiella systemet.

I de nya reglerna fastställs gemensamma krav på olika områden, till exempel hävstångsmått (användning av skulder för att finansiera investeringar), standarder för styrning samt överblickbarhet. AIF‑förvaltarna måste med jämna mellanrum lämna uppgifter om resultat och riskhantering och tydligt beskriva sin investeringspolicy.

För att detta förslag ska antas krävs en överenskommelse med Europaparlamentet. Ordförandeskapet räknar med att Europaparlamentet kommer att rösta om en överenskommen text i november.

För ytterligare information:
Pressmeddelande
Webbutsändning av presskonferensen


Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?