Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Čas je za boljšo varnost pacientov

About one in ten persons admitted to hospitals in the EU suffers harm from the healthcare he or she receives. One in twenty catches a healthcare-associated infection. As many as 37 000 deaths are caused every year as a result of such a contagion. The recommendation adopted by EU health ministers on 9 June is aimed at improving patient safety.


© Fotolia, James Steidl

Čas je za boljšo varnost pacientov© Fotolia, James Steidl

Približno vsaka deseta oseba, sprejeta v bolnišnico v EU, pri zdravstveni oskrbi utrpi škodljive posledice. Vsaka dvajseta pa se ob zdravstveni oskrbi okuži. Vsako leto zaradi takšnih okužb umre kar 37 000 ljudi. Ministri EU, pristojni za zdravje, so 9. junija sprejeli priporočila, katerih namen je izboljšati varnost pacientov.

Svet želi spodbuditi države članice, naj uresničijo in izboljšajo nacionalne strategije za preprečevanje in obvladovanje neželenih zapletov v vseh zdravstvenovarstevnih okoljih. Med ključnimi priporočili so:

● vzpostavitev ali okrepitev sistemov poročanja in učenja na podlagi izkušenj,

● vključevanje varnosti pacientov v programe izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev,

● vključevanje pacientov v oblikovanje varnostnih ukrepov,

● obveščanje pacientov o zdravstvenih tveganjih in varnostnih vprašanjih,

● izmenjava strokovnega znanja med državami članicami in z ustreznimi mednarodnimi telesi.

Najpogostejši zapleti so z zdravstvenimi storitvami povezane okužbe, komplikacije med kirurškimi posegi ali po njih, napake v zvezi z zdravili, na primer pri predpisovanju ali odmerjanju, ter nepravilne in zakasnele diagnoze. Poglavitni cilj je odpravljanje sistemskih in organizacijskih pomanjkljivosti. Večino zapletov je mogoče pripisati prav njim, ne pa malomarnosti osebja. Veliko škode, ki jo utrpijo pacienti, bi bilo mogoče preprečiti. V zdravstvenovarstvenih institucijah bi bil dober začetni korak k boljši varnosti pacientov že tako preprost ukrep, kot je usposabljanje o osnovnih načelih higiene ter preprečevanja in obvladovanja okužb.

Več informacij:

Priporočilo Sveta o varnosti pacientov (pdf)

Posnetek tiskovne konference Sveta


Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da    Ne


Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?