Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Välkommen Kroatien

Genom undertecknandet av anslutningsfördraget den 9 december inledde EU:s stats- och regeringschefer och Kroatien förfarandet för att detta land i västra Balkan ska bli den 28:e medlemmen i Europeiska unionen. Ceremonin ägde rum i anslutning till Europeiska rådets möte.


Undertecknande av Kroatiens anslutningsfördrag av
Kroatiens president Ivo Josipović och Kroatiens
premiärminister Jadranka Kosor i Bryssel
© Europeiska unionen 2011

"Det är en glädjens dag för Kroatien och för hela EU", sade Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy vid undertecknandeceremonin. "Varje gång en ny medlem ansluter sig till vår union innebär detta en ny bekräftelse av våra grundläggande värden och vår önskan att fortsätta vår väg tillsammans. Under kristider, som den nuvarande, är det skönt att minnas vad vi uppnått tillsammans. För de mer än 500 miljoner EU-medborgarna är Europa nu den mest välmående och socialt inriktade, den tryggaste och friaste kontinenten på jorden. Vi har fungerat som en stark magnet för fredligt utbyte och modernisering i vårt grannskap. Exemplet västra Balkan visar på vilket sätt det europeiska perspektivet har gett mer stabilitet, säkerhet och välfärd för en region som för mindre än 15 år sedan härjades av krig."

Ordförande Van Rompuy tackade det polska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd, de tidigare ordförandeskapen, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådets sekretariat för deras centrala roll för att göra undertecknandet möjligt.

Kroatiens president Ivo Josipović förklarade: "I detta högtidliga ögonblick är jag medveten om att de utmaningar som vi alla i Europa och i Kroatien står inför är enorma. Kroatien sätter en ära i att med sin egen styrka kunna bidra till att finna svar. Jag är emellertid viss om en sak: svaret på dessa utmaningar är större sammanhållning och mer Europa, inte mindre. Detta gäller för Europeiska unionen, på samma sätt som det gäller Kroatien. Kroatien behöver också mer Europa, inte mindre. Idag börjar processen för ett ömsesidigt berikande."

"Europeiska unionen är en fullständig ekonomisk och politisk enhet i dagens globaliserade värld. I denna egenskap är unionen den enda garantin för säkerhet och välstånd i hela Europa", sade Kroatiens premiärminister Jadranka Kosor. "Vi är givetvis medvetna om EU:s nuvarande problem. Trots det är vi fast övertygade om att dessa kan övervinnas endast genom en gemensam insats och i en anda av solidaritet."

Kroatien kommer att bli fullvärdig medlem den 1 juli 2013, när samtliga nuvarande 27 EU-länder och Kroatien har ratificerat anslutningsfördraget. Landet kommer att hålla en folkomröstning om anslutningen i början av 2012. Under ratificeringsperioden kommer Kroatiens framsteg vid genomförandet av fördraget att fortsätta och kommissionen kommer att övervaka de framsteg som görs.

Fram till anslutningen kommer Kroatien att ha observatörsstatus utan rätt att uttala sig i de flesta av rådets arbetsgrupper och vid de flesta möten i rådet och Europeiska rådet samt i kommissionens kommittéer. Det här gör det möjligt för de kroatiska företrädarna att bekanta sig med arbetsmetoderna i EU-institutionerna och att bli indragna i beslutsprocessen.

Efter anslutningen till Europeiska unionen kommer Kroatien att ha 7 röster i rådet av totalt 352 röster. Minst 260 röster krävs för att lagstiftning ska kunna antas med kvalificerad majoritet. Kroatiska kommer att erkännas som officiellt EU-språk och samtliga EU-rättsakter kommer också att upprättas på kroatiska.

Ytterligare information:
Tal av Herman Van Rompuy vid ceremonin för undertecknande
(pdf)
Pressmeddelande
(pdf) (en)
Webbutsändning av undertecknandeceremonin

Anslutningsfördraget (pdf)

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?