Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte

Međunarodni sporazumi upotrebljavaju se kako bi EU postigao ciljeve svojih politika. Sporazumi mogu obuhvaćati široka područja poput trgovine, suradnje i razvoja ili određene sektore kao što su tekstilna industrija, ribarstvo, carina, promet, znanost i tehnologija.

EU pregovara i sklapa međunarodne sporazume sa zemljama izvan EU-a i s međunarodnim organizacijama, kao što su WTO ili UN.

Isključiva ili zajednička nadležnost?

EU ima isključivu nadležnost sklapanja međunarodnih sporazuma u određenim područjima na primjer u slučajevima kada bi sporazum utjecao na zajednička pravila EU-a ili kad je potreban kako bi EU ostvario svoje unutarnje nadležnosti. U područjima u kojima je EU usvojio posebna zajednička pravila, na primjer carinska, države članice više ne mogu potpisivati međunarodne sporazume sa zemljama izvan EU-a koji utječu na ta pravila. EU također ima isključivu nadležnost u tim slučajevima i djeluje u ime svih država članica.

EU također može sklapati međunarodne sporazume u područjima u kojima se nadležnost dijeli  s državama članicama na primjer u vanjskim poslovima.

Što radi Vijeće?

Vijeće Europske unije ima važnu ulogu u pregovorima i sklapanju sporazumâ između EU-a i zemalja izvan EU-a ili međunarodnih organizacija. Uključeno je u sve faze postupka, od davanja mandata za pregovore Komisiji do potpisivanja sporazuma u ime EU-a i donošenja konačne odluke i njene provedbe u pravu EU-a.

Za sporazume koji pokrivaju područja zajedničke nadležnosti s državama članicama EU-a predstavnici vlada država članica također trebaju dati svoj mandat za pregovore. To uključuje većinu sporazuma o vanjskoj politici i šire sporazume o trgovini.

Vijeće također može donijeti odluku o suspendiranju primjene međunarodnog sporazuma ili o raskidu sporazuma. Na primjer, 2010. Vijeće je suspendiralo članak 96. Sporazuma iz Cotonoua sa Zimbabveom, što je obustavilo isplatu razvojne pomoći toj zemlji. Vijeće donosi odluku na temelju prijedloga Komisije ili Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Kako to funkcionira?

Postupak pregovaranja i donošenja međunarodnih sporazuma utvrđen je u člancima 207. i 218. Ugovora o funkcioniranju EU-a. Tijekom tog postupka, Vijeće uglavnom donosi odluke putem glasovanja kvalificiranom većinom. Međutim, ono glasuje putem jednoglasnog donošenja odluka u područjima u kojima je jednoglasnost potrebna, kao što je oporezivanje. Za sporazume koji pokrivaju područja zajedničke nadležnosti  odluke se donose s Vijećem zajedničkom suglasnošću (suglasnost svih država članica).

Postupak pregovaranja:

  1. Komisija Vijeću daje preporuke o svakom pojedinom sporazumu. Ukoliko se sporazum odnosi uglavnom na vanjsku i sigurnosnu politiku, Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku daje preporuke.
  2. Vijeće tada donosi odluku o odobravanju otvaranja pregovora. Ono također obično donosi pregovaračke smjernice koje određuju glavne ciljeve koje treba postići tijekom pregovora.
  3. Komisija zastupa EU tijekom pregovora, osim u slučajevima kada se sporazum odnosi na vanjske poslove i sigurnosnu politiku, kada EU zastupa visoki predstavnik. Pregovori između EU-a i zemalja izvan EU-a ili međunarodnih organizacija obično se odvijaju u „krugovima”.
  4. Za neke vrste sporazuma Vijeće imenuje poseban odbor koji se savjetuje s Komisijom tijekom pregovora. Komisija redovito izvješćuje posebni odbor i Europski parlament o tijeku pregovora.
  5. Vijeće može donijeti revidirane ili nove pregovaračke smjernice u bilo kojem trenutku pregovora. To se događa kako bi se promijenilo pregovaračko stajalište ili kada pregovarač (Komisija) želi izmijeniti ranije dogovoreno stajalište.
  6. Vijeće i Komisija zajednički preuzimaju odgovornost za provjeru jesu li sporazumi o kojima se pregovara u skladu s unutarnjim politikama i pravilima EU-a.
  7. Na kraju pregovora Vijeće donosi odluku o potpisivanju sporazuma. U nekim slučajevima Vijeće također donosi odluku o privremenoj primjeni sporazuma. Odluke se donose na temelju prijedloga Komisije.
  8. Vijeće također donosi konačnu odluku o sklapanju sporazuma. To je moguće učiniti nakon suglasnosti Europskog parlamenta (za sporazume o pridruživanju i za područja na koja se primjenjuje redovni zakonodavni postupak ili postupak suglasnosti) i ratifikacije sporazuma u svim državama članicama EU-a. U drugim područjima, osim u sporazumima povezanim sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom, potrebno je savjetovati se s Europskim parlamentom.