Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte

Javni registar dokumenata Vijeća sadrži dokumente Vijeća od 1999. do danas ili upućivanja na te dokumente.

Sadržaj dokumenata dostupnih javnosti može se pregledavati izravno na računalu. Moguće je zatražiti pristup drugim dokumentima.

Infografika – Kako pristupiti dokumentima Vijeća

Kako pristupiti dokumentima Vijeća Vidi potpunu infografiku

Ključni dokumenti

Dnevni redovi sastanaka

Rezultati sastanaka i zapisnici sa sastanaka

Nadalje, u odjeljku Sastanci nalazi se zasebna internetska stranica za svaki od sastanaka Vijeća, Europskog vijeća i Euroskupine. Na tim stranicama redovito se objavljuju obavijesti povezane sa sastancima, poput „osnovnih informacija” (osnovnih informacija prije sastanka Vijeća), dnevnog reda, popisa točaka „A” i/ili popisa sudionika.

Priopćenja za medije

Najnovija priopćenja za medije nalaze se u odjeljku Priopćenja za medije, koji sadrži:

  • priopćenja za medije koje je Vijeće objavilo od 1. siječnja 2014. do danas
  • izjave i govore objavljene u ime predsjednika Europskog vijeća ili koje je objavila Euroskupina od kraja 2009.

Starija priopćenja za medije (objavljena prije 1. siječnja 2014.) možete potražiti u registru. Odaberite „Presse” u polju „Područje” i „Objava za medije” u polju „Vrsta dokumenta” te navedite temu sastanka Vijeća u polju „Riječi u predmetu dokumenta” (npr. „ekonomski i financijski poslovi”).

Zaključci Vijeća

Najnovije zaključke možete pronaći na zasebnoj internetskoj stranici:

Određene zaključke možete potražiti u registru unošenjem pojma „zaključci Vijeća” u polje „Riječi u predmetu dokumenta” i navođenjem datuma sastanka Vijeća u polju „Datum sastanka”. Registar možete pretraživati i unošenjem pojma „zaključci Vijeća” u polje „Riječi u predmetu dokumenta” i navodeći razdoblje u polju „Datum dokumenta” (npr. od 1.5.2015. do 30.6.2015.).

Tražite li zaključke Vijeća o određenoj temi, u polje „Riječi u predmetu dokumenta” unesite pojam „zaključci Vijeća” i neke ključne riječi teme (npr. „zaključci Vijeća” i „okoliš” za zaključke Vijeća o pitanjima koja se odnose na okoliš).

Pripremni dokumenti

Pripremni dokumenti nastaju tijekom rasprava radnih skupina Vijeća o nacrtima zakonodavstva. Svi pripremni dokumenti koji se odnose na određeni prijedlog o kojem se raspravlja u Vijeću imaju isti jedinstveni kȏd međuinstitucijskog predmeta koji dodjeljuje Komisija.

Imate li dokument koji se odnosi na nacrt nekog zakonodavnog akta koji vas zanima, kȏd međuinstitucijskog predmeta možete pronaći na prvoj stranici dokumenta u kućici u gornjem lijevom kutu. Upišete li taj kȏd u polje „Međuinstitucijski predmet”, pojavit će se popis svih dokumenata u registru koji se odnose na taj akt.

Ako nemate dokument, kȏd međuinstitucijskog predmeta nacrta zakonodavnog akta koji vas zanima možete pronaći pomoću polja „Riječi u predmetu dokumenta”. Upišite ključne riječi predmeta nacrta zakonodavnog akta kako bi se pojavio popis dokumenata. Kliknite na podebljani referentni broj jednog od dokumenata „ST” da biste otvorili obrazac s podacima o dokumentu. Međuinstitucijski broj jasno je vidljiv na tom obrascu.

Jezici

U registru možete pronaći dokumente čiji je tekst objavljen:

  • samo na jednom jeziku
  • na nekoliko jezika (npr. dio dokumenta je na engleskom, dio na španjolskom, a dio na njemačkom)
  • na svim službenim jezicima EU-a.

Imajte na umu da odabir jezika može utjecati na rezultate vaše pretrage. Primjerice, ako želite naći sažete bilješke sa sastanka COREPER-a, odaberite opciju „Svi jezici” u polju „Jezik dokumenta”. Odaberete li samo jedan jezik, moguće je da nećete dobiti nijedan rezultat.