Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte

Infografika – Kako pristupiti dokumentima Vijeća

Kako pristupiti dokumentima Vijeća Vidi potpunu infografiku

Ako dokument koji tražite nije dostupan u javnom registru, možete ga zatražiti od Glavnog tajništva Vijeća Europske unije.

Također možete zatražiti da vam se omogući pristup dokumentu:

  • poštom:

General Secretariat of the Council of the European Union
DG F – Transparency
rue de la Loi / Wetstraat 175
B–1048 Bruxelles/Brussel

  • telefaksom: +32 22 816 361

Trebate li tehničku pomoć?

U slučaju tehničkih poteškoća pri pristupu javnom registru, pošaljite nam e-poruku.

Kada ću primiti odgovor?

Primit ćete odgovor u roku od 15 radnih dana. U iznimnim slučajevima taj rok može biti produljen za dodatnih 15 radnih dana.

U slučaju da vam pristup nije odobren, možete u roku od 15 dana zatražiti da Vijeće ponovno razmotri svoju odluku.

Ukoliko je vaš zahtjev odbijen, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu ili pokrenuti sudski postupak pred Općim sudom.

Vidi također

Opći upiti

Ako tražite informacije o Vijeću i njegovim aktivnostima, može vam pomoći služba za informiranje javnosti.