Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte

Pojedinosti o Glavnom tajništvu Vijeća

Glavno tajništvo Vijeća tijelo je odgovorno za pružanje pomoći u radu dvjema institucijama EU-a :

 • Europskom vijeću
 • Vijeću Europske unije, što uključuje predsjedništva Vijeća, Odbor stalnih predstavnika (Coreper) i druge odbore i radne skupine Vijeća.

Glavno tajništvo Vijeća pomaže u organizaciji i usklađivanju rada Vijeća te provedbi njegova 18-mjesečnog programa. Pomaže u radu Europskog vijeća i njegova predsjednika, a predsjedništvu Vijeća pruža potporu u pregovorima unutar Vijeća te s drugim institucijama EU-a.

Glavne zadaće

Najvažnije zadaće Glavnog tajništva Vijeća su:

 • pomoć, savjetovanje i koordinacija rada Vijeća i Europskog vijeća, što uključuje provedbu 18-mjesečnog programa Vijeća
 • pružanje potpore predsjedništvu Vijeća u pregovorima unutar Vijeća te s drugim institucijama EU-a
 • logistička potpora i praktična organizacija sastanaka (uključujući sobe za sastanke, izradu i prijevod dokumenata)
 • priprema nacrta dnevnog reda, izvješćâ, napomena i zapisnika sastanaka na svim razinama

Glavno tajništvo Vijeća po potrebi se također bavi praktičnim aspektima organizacije sastanaka na visokoj razini sa šefovima država i vlada ili veleposlanicima zemalja koje nisu članice EU-a.

Pravna služba Glavnog tajništva k tome daje svoje mišljenje Vijeću i njegovim odborima kako bi se osiguralo da su akti Vijeća zakoniti i dobro sastavljeni. Uz to zastupa Vijeće u sudskim postupcima pred Sudom Europske unije, Općim sudom i Službeničkim sudom.

Glavno tajništvo Vijeća obnaša i niz vrlo specifičnih odgovornosti.

Potpora radu određenih odbora i radnih skupina Vijeća 

Pripremna tijela Vijeća

Vijeću pomaže više od 150 radnih skupina i odbora, poznatih kao „pripremna tijela”

Uz poslove praktične organizacije sastanaka i pripreme s njima povezanih dokumenata, Glavno tajništvo Vijeća takođerpredsjeda sljedećim odborima i radnim skupinama Vijeća:

 • Odborom za sigurnost i potpodručjima koja on obuhvaća (informacijska sigurnost, stručnjaci za globalne navigacijske satelitske sustave (GNSS), Odbor za sigurnosnu akreditaciju)
 • Radnom skupinom za informiranje
 • Radnom skupinom za e-pravo
 • Koordinacijskim odborom za komunikaciju i informacijske sustave
 • Radnom skupinom za kodifikaciju zakonodavstva
 • Radnom skupinom pravno-jezičnih stručnjaka

Vijeće usluge tajništva pruža i Odboru za europski istraživački prostor i inovacije (ERAC), njegovim 2 radnim skupinama i upravnom odboru.

ERAC je jedno od pripremnih tijela Vijeća i odgovoran je za potporu provedbe i praćenje napretka inicijative EU-a Unija inovacija te razvoj europskog istraživačkog prostora.

U radu mu pomažu 2 ad hoc radne skupine: Skupina na visokoj razini za zajedničku izradu programa (GPC) i Strateški forum za međunarodnu znanstvenu i tehnološku suradnju (SFIC).

Glavno tajništvo Vijeća odgovorno je za logističke i administrativne aspekte organizacije sastanaka ERAC-a te sastavljanje sažetaka zaključaka njegovih sastanaka.

(PRADO) glavni internetski registar vjerodostojnih osobnih i putnih isprava

Glavno tajništvo Vijeća odgovorno je za razvoj i smještaj PRADO-a, posebne višejezične internetske stranice s informacijama o sigurnosnim obilježjima osobnih i putnih isprava iz zemalja članica EU-a, Islanda, Norveške i Švicarske.

Cilj PRADO-a je osigurati točne informacije određenim sektorima, kao što su:

 • poslodavci
 • poštanske službe
 • banke i kreditne ustanove
 • zaštitarske tvrtke
 • agencije za iznajmljivanje vozila.

Arhiv

Glavno tajništvo odgovorno je za upravljanje arhivom Vijeća. Većina ondje pohranjenih spisa odnosi se na sastanke različitih sastava Vijeća, sastanke Corepera, drugih odbora i radnih skupina ili na pripremu zakonodavstva EU-a

Vijeće ima središnji odjel za arhiviranje koji prikuplja, obrađuje i osigurava pristup dokumentima koje je Vijeće izradilo ili zaprimilo tijekom obavljanja svojih funkcija.