Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte

Najvažnije na dnevnom redu

Ribarstvo

Od Vijeća se očekuje da će postići dogovor o uredbi kojom se utvrđuju ograničenja ulova za 2018. i glavni komercijalni riblji stokovi u Atlantiku i Sjevernome moru.

Ministri će biti obaviješteni i o rizicima u pogledu vrsta koje ograničavaju ribolov prilikom provedbe obveze iskrcavanja i rezultatima dviju konferencija:

Poljoprivreda

Komisija će Vijeću predstaviti komunikaciju pod nazivom „Budućnost hrane i poljoprivrede”. Ministri će tada održati prvu razmjenu mišljenja.

Ministri će također biti informirani o:

  • nepoštenim trgovačkima praksama
  • afričkoj svinjskoj kugi
  • biotehnologiji.