Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte
Najvažnije sa sastanka Vijeća za ekonomske i financijske poslove 5. prosinca 2017.
Prijenos uživo
Prijenos uživo

5. prosinca 2017.

  • 7.50 Dolasci
  • 10.40 Javna sjednica
  • 14.30 Konferencija za medije

Predviđeni raspored

Najvažniji rezultati

Vijeće je odobrilo i objavilo EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija u pitanjima oporezivanja, čiji je cilj promicanje dobrog upravljanja diljem svijeta.

Svrha je popisa doprinijeti nastojanjima za sprečavanje poreznih prijevara i utaje poreza. Vijeće je na popisu radilo usporedo s OECD-om.

„Već se pokazalo koliko je ova inicijativa vrijedna jer su brojne zemlje radile na zadovoljavanju roka za preuzimanje obveza na temelju naših kriterija”, rekao je estonski ministar financija Toomas Tõniste, čija zemlja trenutačno predsjeda Vijećem. „No ujedno je važno da pomno pratimo provedbu obveza koje su preuzeli naši partneri diljem svijeta.”

„To nije jednokratan postupak”, rekao je Tõniste. „Sljedećih godina redovito ćemo preispitivati i ažurirati popis. Cilj nam je osigurati da dobro porezno upravljanje postane nova norma.”

Vijeće je također postiglo dogovor o doprinosu EU-a raspravama na međunarodnoj razini o „digitalnom oporezivanju”. Njegovi zaključci poslužit će i kao osnova za daljnji rad na razini EU-a, među ostalim s obzirom na zakonodavne prijedloge Komisije koji se očekuju početkom 2018.

Mjere su potrebne jer se digitalnim gospodarstvom dovode u pitanje dogovoreni koncepti međunarodnih poreznih pravila. Trenutačna porezna pravila osmišljena su za tradicionalno gospodarstvo i ne primjenjuju se na aktivnosti koje ne zahtijevaju fizičku prisutnost u zemlji u kojoj se prodaju roba i usluge.

Vijeće je donijelo nova pravila o PDV-u na elektroničku trgovinu. Cilj je prijedloga, koji su dio EU-ove strategije jedinstvenoga digitalnog tržišta, internetskim poduzećima olakšati usklađivanje s obvezama u vezi s PDV-om. Njima će se olakšati naplata PDV-a kada potrošači kupuju robu i usluge na internetu, među ostalim iz trećih zemalja.

Vijeće je preispitalo rad na paketu mjera čiji je cilj smanjenje rizika u bankovnom sektoru i na prijedlogu o europskom sustavu osiguranja depozita.

Komisija je izvijestila o radu na provedbi akcijskog plana Vijeća iz srpnja 2017. o nenaplativim kreditima u bankovnom sektoru.

Ostvaren je napredak u pogledu paketa o bankarstvu i postignut preliminarni dogovor o širokom rasponu pitanja. Međutim, još je potrebno riješiti niz političkih pitanja koja su jasno utvrđena u izvješću predsjedništva o napretku.

Vijeće je zatvorilo postupak u slučaju prekomjernog deficita za Ujedinjenu Kraljevinu i zaključilo da Rumunjska nije poduzela učinkovito djelovanje za ispravljanje znatnoga proračunskog odstupanja.

Izdalo je revidiranu preporuku za Rumunjsku u okviru postupka zbog znatnog odstupanja.

U samo dvije od 28 država članica EU-a i dalje se primjenjuje postupak u slučaju prekomjernog deficita, čime se nastavlja pozitivan trend primijećen od 2011.